Poświęcenie kościoła pw. św. Jana XXIII w Komornikach

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i inicjator powstania parafii św. Jana XXIII w Komornikach k. Poznania poświęcił nowy kościół w Archidiecezji Poznańskiej 10 listopada 2019 r.

W słoneczne południe na placu przed domem parafialnym zgromadziły się tłumy wiernych oczekujących na poświęcenie nowego kościoła. Abp Stanisław Gądecki kluczami wręczonymi przez proboszcza otworzył świątynię, w której dotąd nie sprawowano jeszcze liturgii.

Homilię wygłosił bp Szymon Stułkowski, który przez kilka lat pomagał w duszpasterstwie parafialnym w tymczasowej kaplicy.

„Wielbię Pana Boga za to, że przez krótki czas mogłem towarzyszyć waszej wspólnocie, że pozwoliliście mi wejść w doświadczenie Kościoła, którym jesteście, głosić słowo Boże, celebrować Eucharystię, spowiadać, głosić rekolekcje” – mówił bp Stułkowski.

Poznański biskup pomocniczy wspominał niezwykłe zaangażowanie parafian w budowanie kościoła i wspólnoty parafialnej.

„Nikomu nie przeszkadzało to, że najpierw powstał dom parafialny, bo on od razu zapełnił się wspólnotami duszpasterskimi. I nadal jesteśmy współpracownikami Boga, murarzami, robotnikami na tej budowie, On jest architektem żywej świątyni, i potrzebne jest to miejsce, żeby On z nas budował żywy Kościół, i żebyśmy odkrywali, że każdy z nas jest obdarowany talentami, charyzmatami, które mogą służyć tej wspólnocie” – mówił bp Stułkowski.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że był świadkiem licznych rozmów z parafianami, którzy mówili o doświadczeniu nawrócenia, powrotu do Boga, do Kościoła.

Nawiązał też do liturgicznych znaków poświęcenia, namaszczenia i okadzenia świątyni. „Podobnie jak osoby, kościół trzeba ochrzcić, dzisiejsza liturgia to narodziny i chrzest tej świątyni. I na tym się nie skończy, bo świątynia rodzi nowe życie, córki i synów Bożych, misjonarzy, apostołów” – zauważył kaznodzieja.

Parafia pw. św. Jana XXIII w Komornikach została erygowana 1 października 2015 r. Budowa kościoła rozpoczęła się w lipcu 2016 r., a kamień węgielny pochodzący z katedry poznańskiej wmurował abp Stanisław Gądecki 21 kwietnia 2017 r. W niedzielę 10 listopada 2019 r. abp Stanisław Gądecki poświęcił nowo wybudowaną świątynię, która zastąpiła dotychczasową kaplicę. Proboszczem jest ks. Tomasz Ren.