Posługa akolitatu dla kleryków poznańskiego seminarium

Dziękujcie Panu Bogu, że podejmując posługę akolity jako nadzwyczajni szafarze Komunii św. będziecie służyć Eucharystii, w której przychodzi do człowieka Boże miłosierdzie, wspierając go, by bardziej umiłował światło aniżeli ciemność, by wspierał w swoim życiu wymagania prawdy – mówił 11 marca 2018 r. do nowo ustanowionych akolitów archidiecezji poznańskiej bp Zdzisław Fortuniak.

Akolitat w katedrze poznańskiej przyjęło 13 kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Akolitat jest dla kleryków etapem przygotowania do święceń diakonatu i prezbiteratu. Akolita może usługiwać przy ołtarzu, w razie potrzeby może też rozdawać wiernym Komunię św., a także jako nadzwyczajny szafarz zanosić ją do chorych.