Akolitat w katedrze poznańskiej przyjęło 13 kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Akolitat jest dla kleryków etapem przygotowania do święceń diakonatu i prezbiteratu. Akolita może usługiwać przy ołtarzu, w razie potrzeby może też rozdawać wiernym Komunię św., a także jako nadzwyczajny szafarz zanosić ją do chorych.