Uchodźcy są w naszych parafiach

Aktualizacja: 20.04.2022

Na probostwie parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie zamieszkała rodzina ukraińska, trzy matki i czworo dzieci.


Parafia pw. św. Mateusza w Opalenicy wyremontowała dom, gdzie przed laty mieszkały siostry zakonne. W domu schronienie znalazło 17 osób z Ukrainy. Parafianie wyposażyli pokoje i na bieżąco uzupełniają zapotrzebowanie żywnościowe.


W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu na plebanii mieszka ośmiu uchodźców z Ukrainy: trzy matki z pięciorgiem dzieci. Mamy z nimi na co dzień żywy kontakt. Pomagamy im załatwiać różne sprawy. Dzieci chodzą już do szkół. W naszej Szkole Podstawowej nr 11 jest już ok. 50 Ukraińców. Korespondencja przychodzi do nich na adres parafii. Na Wielkanoc zaprosimy uchodźców na śniadanie wielkanocne.


W Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu zamieszkała czteroosobowa rodzina uchodźców z Ukrainy – dziadek i babcia z wnukami.


Na terenie parafii pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy obecnie przebywa blisko 70 Ukraińców (z czego 14 na probostwie od ponad miesiąca). Obecnie w parafii działa punkt wydawania darów dla uchodźców, w którym mogą znaleźć najbardziej potrzebne rzeczy - kołdry, poduszki, pościele, odzież, żywność, środki czystości, pieluchy a nawet zabawki dla dzieci. Uruchomiliśmy naukę języka polskiego w trzech grupach (młodzieżowa i dwie dla dorosłych), klubik dla mam z dziećmi poniżej 3 roku życia oraz spotkania integracyjne przy kawie, tak by Ukraińcy mogli się spotkać i wzajemnie poznać. Przy tych wszystkich działaniach pomagają Ukrainki mieszkające na probostwie.


W mieszkaniu parafialnym kolegiaty w Środzie Wlkp. od 4 kwietnia mieszka czteroosobowa rodzina z Ukrainy.


W prywatnym domu mieszkalnym parafian w Michorzewie przebywa obecnie 5 osób z Ukrainy. 


Parafia w Przeźmierowie wysłała transport pomocy humanitarnej do Tarnopola, Zydaczowa i Chyrowa oraz Chmielnicka, współpracuje też z 47 parafianami, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców. Do dyspozycji uchodźców pozostaje parafialne mieszkanie, w którym zamieszkuje obecnie czteroosobowa rodzina. Parafia prowadzi magazyn odzieży, środków czystości i ubrań. Na terenie parafii odbywają się lekcje języka polskiego dla uchodźców. Caritas zorganizował dla dzieci z Ukrainy oraz ich mam wycieczkę do ZOO w Poznaniu.


Parafia Strzelce Wielkie pw. św. Marcina Biskupa przyjęła do budynku parafialnego rodzinę z Ukrainy, mieszkającą niedaleko Kijowa. Babcię Halinę, córkę Marinę i 18-miesięczną wnuczkę Bogdankę. Rodzina z Ukrainy jest pod stałą opieką parafialnego Caritasu i wolontariuszy z parafii. Uchodźcy przybyli do parafii 22 marca.


Na terenie parafii NMP z La Salette w Poznaniu parafianie przyjęli ok. 60 osób z Ukrainy. Minimum raz w tygodniu organizowane jest spotkanie integracyjne dla uchodźców z udziałem parafian. Zostało udostępnione pomieszczenie dla uchodźców w celu spotkań. Przy parafii odbywają się lekcje języka polskiego dla uchodźców, prowadzone przez p. profesor, z równoczesną opieką dla dzieci przez wolontariuszy dla osób biorących udział w zajęciach. Parafia pośredniczy w pomocy poszukiwania pracy. Caritas parafialne organizuje nieustannie zbiórkę podstawowych rzeczy i je dystrybuuje.


W parafii Świętej Trójcy w Zimnowodzie w dekanacie boreckim, od 27 marca na probostwie znalazła schronienie kolejna matka z dzieckiem, razem mieszka już 12 osób z Ukrainy.


W parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie dziesięć rodzin przyjęło uchodźców z Ukrainy.


W parafii pw. bł. "Poznańskiej Piatki" w Poznaniu  jest prowadzony każdego dnia o godz. 18.00 kurs języka polskiego, w którym uczestniczy ok. 20 osób. W domu parafialnym zamieszkały trzy osoby.


Cztery osoby z parafii pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu oddały dla rodzin uchodźców ok. 10 mieszkań.


Na probostwie parafii Mądre, dekanat średzki, mieszkało początkowo sześciu uchodźców z Ukrainy, teraz mieszka troje osób.


Na plebanii w Kiszewie mieszka matka z córką z Ukrainy. Do tego na terenie parafii w domach prywatnych gości kilka rodzin. Do szkoły podstawowej i przedszkola obejmujących teren prawie całej Parafii uczęszcza 14 dzieci ukraińskich.


W parafii katedralnej na czas Wielkiego Postu przeniesiono Obraz Matki Boskiej Łaskawej (kopia Obrazu Matki Bożej łaskawej z katedry lwowskiej) z kościoła św. Małgorzaty do poznańskiej katedry, aby  przy tym wizerunku wznoszona była modlitwa o pokój dla Ukrainy, Europy i świata; młodzież przeprowadziła zbiórkę żywności i lekarstw na rzecz Barki, która przyjęła uchodźców na terenie naszej parafii.


Na terenie parafii w Buku jest już około 400 uchodźców. Są to głównie matki z dziećmi. W Domu Sióstr Miłosierdzia w Buku jest 11 osób – 3 matki z dziećmi. Wspomagamy siostry w ich utrzymaniu. Na terenie parafii istnieje punkt zbierania darów żywnościowych i rzeczowych w strażnicy O.S.P. Tam również dostarczamy towary. W Domu Katolickim przygotowujemy mieszkanie dla rodziny uchodźców. Jest propozycja dla uchodźców, aby – jeżeli będzie ksiądz grekokatolicki – użyczyć im kościół św. Krzyża.


Mieszkańcy parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie przyjęli do swoich mieszkań trzy osoby z Ukrainy - babcię i matkę z córką.


Duszpasterstwo Niesłyszących w Poznaniu ma już pod opieką 12 rodzin niesłyszących Ukraińców.


Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i Ich rodziców z Ukrainy odbywają się w sali parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach od 9 marca, z inicjatywy katechetów, którzy też te zajęcia prowadzą. Zaoferowaliśmy przychodzącym pomoc w odrabianiu lekcji z innych przedmiotów szkolnych.


W parafii pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie uchodźcy zakwaterowani są w czterech rodzinach - jest wśród nas dwanaście osób


Parafia pw. św. Wojciecha w Kaszczorze informuje, że w budynku parafialnym zamieszkała sześcioosobowa rodzina z Kijowa. Parafia przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania tej rodziny w naszej wspólnocie parafialnej. Ponadto w ośrodku "Trzy Jeziora" we Wieleniu Zaobrzańskim znalazło schronienie 72 osoby (są to matki z małymi dziećmi). W rodzinach naszej parafii schronienie znalazło 18 rodzin. W sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej w intencji cierpiącej Ukrainy od trzech tygodni w każdy wtorek o godz. 18.30 sprawowana jest Najświętsza Ofiara z prośbą o dar pokoju i ustanie wojny. Cieszy nas fakt, że w tej modlitwie uczestniczy wielu uchodźców z Ukrainy.


Podczas rekolekcji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w parafii pw. św. Stanisława BM w Poznaniu w dniach od 28 do 30 marca zbierane będą środki odkażające i opatrunkowe dla Ukrainy.


W parafii pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie schronienie w budynku byłego przedszkola samorządowego znalazło 10 dzieci i 9 kobiet z okolic Mikołajowa. W domach prywatnych mieszka kilka rodzin z Ukrainy. Czekamy na kolejnych przyjaciół z Ukrainy dla których są przygotowane miejsca w naszym zabytkowym pałacu. Otaczamy ich pomocą i modlitwą.


Na terenie parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu zamieszkuje 10 osób z Ukrainy. Troje dzieci rozpoczęło naukę w miejscowej szkole podstawowej.


Parafia farna w Poznaniu (ul. Gołębia 1) przyjęła do mieszkania parafialnego kolejne 3 osoby dorosłe i dwoje dzieci. Od soboty 26 marca co tydzień będziemy udzielać bezpłatnie lekcji z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w salce o godz. 9.00 - zapraszamy!


W parafii pw.Ducha Świętego w Śremie dawny budynek biurowy przy Odlewni Sremskiej został przerobiony przez jednego z parafian na mieszkania. W pokojach tego domu zamieszkały 22 osoby: 10 kobiet i 12 dzieci.


Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu gości ośmioro uchodźców, w tym pięcioro dzieci. Służymy im we wszystkim pomocą. Mają już PESEL-e, a dzieci zapisały się do szkoły. Drugiej matce pomagamy uzyskać PESEL, wozimy ją samochodem z dziećmi do przychodni, bo trochę chorują. Na bieżąco mamy z nimi kontakt i pomagamy. Są bardzo spokojni i uprzejmi, nie sprawiają żadnych kłopotów.


W parafii w Wilkowicach Ukraincy są w budynku na 1 piętrze, a na dole jest szkoła fundacji „Zyrafa” - powstała tam piękna inicjatywa wspólnych zajęć plastycznych dzieci ukraińskich i polskich.


Parafia pw. Imienia Maryi w Poznaniu zorganizowała zbiórkę funduszy na pomoc uchodźcom i zbiórkę darów. Parafia nie posiada pomieszczeń które można przystosować na mieszkania dla uchodźców, ale nasi parafianie przyjęli do swoich mieszkań ponad 60 osób z Ukrainy. W najbliższą sobotę (26 marca) w parafii organizujemy dla nich wszystkich spotkanie przy kawie i ciastku, by się mogli wzajemnie bliżej poznać i pokrzepić dobrym słowem. 


W parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Poznaniu w domach parafian przebywa obecnie 27 uchodźców. Siostry Misjonarki także goszczą uchodźców w swoim domu. Przekazano dary materialne i rzeczowe na rzecz uchodźców.


Na terenie parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu uchodźcy znaleźli zamieszkanie u ośmiu rodzin. Parafia przekazała dary materialne i środki pieniężne na rzecz uchodźców, pomoc w postaci zbiórki darów materialnych organizują także wędkarze.


W parafii pw. św. Anny w Poznaniu zamieszkała w jednym z mieszkań parafialnych matka z dwojgiem synów: jeden ma 7 lat i już jest uczniem klasy pierwszej w szkole podstawowej nr 26 w Poznaniu, a drugi ma dopiero osiem miesięcy. Odnośnie innej pomocy uchodźcom, to co tydzień jeden z naszych parafian w czwartki jeździ na granicę i przywozi busem maksymalnie do ośmiu osób, którym w Poznaniu szukamy zakwaterowania. Poza tym 9 rodzin naszej parafii zgłosiło chęć pomocy materialnej deklarując po 100 zł miesięcznie przez pół roku, a niektórzy nawet przez rok z możliwością przedłużenia jej w miarę rozwoju sytuacji.


W parafii pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu jedna pięcioosobowa rodzina z Ukrainy znalazła schronienie w prywatnym domu mieszkalnym: mąż z żoną i dwójką dzieci (córka: 4 lata, a syn 10 lat) z Winnicy na Podolu. Chłopiec ma już zorganizowane zdalne nauczanie. Razem z nimi przybyła także ich 78-letnia babcia Valentina. Podjęto starania związane ze znalezieniem pracy. Parafia zorganizowała zbiórkę darów rzeczowych codziennego użytku na rzecz uchodźców.


W parafii pw. św. Brata Alberta w Kościanie w piątek 18 marca zamieszkała w salce parafialnej jedna rodzina z dwojgiem dzieci Ukrainy. Oczekujemy jeszcze na dwie rodziny.


Parafia w Lusówku zapewniła gościnę sześciu osobom (5 dorosłych kobiet i dziecko 3 lata). Kurs języka polskiego dla obcokrajowców odbywa się w oratorium w środy o godz. 18. Spotkania integracyjne w czwartki o godz. 17.30.


W byłym domu zakonnym sióstr elżbietanek przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana mieszkają uchodźcy z Ukrainy dzieci z rodzicami. W sobotę 19 marca dzieci po raz pierwszy uczestniczyły w spotkaniu duszpasterstwa dzieci parafii. Wspólnie poznawaliśmy alfabet łaciński i cyrylicę oraz miejsca z których przyjechały dzieci z Ukrainy (zdjęcia poniżej).


W parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku z inicjatywy Wspólnoty BOGU BLISCY odbyło się spotkanie modlitewne, w którym wzięło udział około 50 osób z Ukrainy. Uchodźcy w ośrodkach Caritas w Mościenicy i w Zaniemyślu otrzymali m.in. kołdry, poduszki, pościel, ręczniki, środki czystości oraz higieny osobistej, żywność, słodycze, kawę, herbatę, wodę butelkowaną, zabawki, wózki dziecięce, zgrzewki mleka, olej spożywczy, żywność w słoikach, twaróg, konserwy mięsne i rybne, obiadki i desery oraz soki dla najmłodszych, słodycze. Siostry Szarytki w Kórniku przyjęły dwie matki z troje dzieci z Ukrainy.


Parafia pw. Świętej Trójcy w Poznaniu gości matkę z dwójką bliźniaków w wieku 3 lat z Ukrainy. W przygotowaniu - pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci ukraińskich.


Parafia pw. św. Marcina w Swarzędzu przyjęła kolejnych uchodźców: matkę z dwoma synami, Romanem 3 lata i Pawłem 7 lat. Zamieszkali w Domu Akcji Katolickiej.


Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu (Wichrowe Wzgórze) w czwartek 17 marca przyjęła na probostwo uchodźców z Ukrainy: 8 osób - pięcioro dzieci w wieku od 6 do 15 lat i trzy matki. 


W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ludomach przebywają cztery rodziny uchodźców. Jedna z tych rodzin (pięć osób) zamieszkała w budynku probostwa, a pozostałe trzy w domach prywatnych. Oprócz tego, dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian został przez parafię przesłany transport z pomocą dla Ukrainy. TIR z artykułami pierwszej potrzeby dotarł z Ludom do Lwowa. Z tego co nam wiadomo, zawartość transportu została przekazana mieszkańcom bombardowanej przez Rosjan Odessy.


W domu parafialnym parafii pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie mieszkanie znalazło 5 osób (małżeństwo z dwójką dzieci i jedna osoba dorosła). Ponad 20 osób znalazło mieszkanie w domach parafian. Wielu przyszło z pomocą przez rozmaite dary oraz wsparcie finansowe. Przekazano też dary bezpośrednio na Ukrainę. Bezpłatną pomoc uchodźcom zadeklarowali pani psycholog (mówiąca po rosyjsku) oraz lekarz pediatra. Planowane jest uruchomienie kursu języka polskiego dla Ukraińców. 


Do parafii w Noskowie 14 marca wieczorem dotarła mama z trójką dzieci oraz ojciec, dołączyli do wcześniej przybyłej rodziny – gościmy więc w naszym domu parafialnym dziewięć osób.


W budynku parafialnym w Solcu w dawnym mieszkaniu wikariuszowskim zamieszkają wkrótce cztery osoby z Ukrainy: babcia ok. 60 lat i jej córka – matka z dwojgiem dzieci. Osoby te przebywają w tej chwili w Poznaniu. Mieszkanie w najbliższych dniach będzie "odświeżone". Ukrainki mają zamieszkać od soboty 26 marca.


W Luboszu przy probostwie w domu należącym do parafii zamieszkała siedmioosobowa rodzina z Kijowa.


Na terenie parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie przyjętych zostało około 60 uchodźców.


W parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Brennie znajduje się obecnie 84 uchodźców.


Do poznańskich dominikanów zgłoszono miejsca dla ok. 150 uchodźców dzięki akcji zgłaszania się tych, którzy chcieli udostępnić miejsce u siebie w mieszkaniu.


Poznańscy jezuici podejmują następujące działania pomocowe: zespół do pomocy psychologicznej w poradni, informacja po polsku, ukraińsku i angielsku: https://vinea.org.pl/aktualnosci/item/362-psychologiczne-i-duchowe-wsparcie-dla-osob-z-ukrainy; wraz z MDK jako Vinea działamy na rzecz zbiórki rzeczy dla dzieci i młodzież - w porozumieniu z Caritas trafia do wybranej przez caritas parafii w okolicach Poznania: https://vinea.org.pl/aktualnosci/item/369-zbiorka-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy-mlodzi-mlodym-dzieci-dzieciom; chcemy przyjąć do pracy kwalifikowanych psychologów ukraińskich: jesteśmy zainteresowani kontaktami z takimi osobami; ogłosiliśmy inicjatywę tworzenia poradni językowej dla uchodźców: https://vinea..org.pl/aktualnosci/item/367-poradnia-jezykowa-dla-uchodzcow-z-ukrainy; o. Grzegorz Dobroczyński SJ - kontakt - koordynator działań pomocowych, tel. 691 044 983.


16 marca Arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił ośrodek dla uchodźców w domu sióstr elżbietanek w Poznaniu-Pokrzywnie.


Parafia pw. św. Wojciecha w Rusku część zebranych darów przekazała do Żerkowa, gdzie przebywa 16 matek z dziećmi, część do parafii w Zimnowodzie, gdzie mieszka kilka rodzin na probostwie .


Do domu parafialnego - probostwa w Skórzewie została przyjęta rodzina z Ukrainy - matka z trójką dzieci, razem 4 osoby. 


Na probostwie parafii pw. Najświętszej Marii Wniebowziętej w Śmiglu od 4 marca zamieszkała pięcioosobowa rodzina z Ukrainy - matka z trójką dzieci i jej siostra. Pochodzą z okręgu Tarnopol. Na probostwie parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu ks. proboszcz przyjął pięć osób z okręgu lwowskiego.


Dla uchodźców przebywających w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach zorganizowano zbiórkę żywności, artykułów gospodarczych, ubrań, butów, i innych przedmiotów, ogłoszono także zbiórkę większych przedmiotów (np. lodówka, meble, łóżka, itp.). Uruchomiona została również funkcja rodziny partnerskiej. Celem tej inicjatywy  jest wspomaganie konkretnej rodziny, która podjęły się przyjęcia osób z Ukrainy pod swój dach. Chcemy w ten sposób rozłożyć ciężar opieki na dwie rodziny, sensownie i konkretnie pomagać ale również chronić się przed zbyt szybkim „wypaleniem”. Założono konto zaufania społecznego, gdzie można przelewać pieniądze, które zostaną przeznaczone na konkretne potrzeby związane z funkcjonowaniem osób z Ukrainy na  terenie naszej parafii (np. nierefundowane leki). Wydatki są ewidencjonowane i zatwierdzane przez specjalnie powołaną dla tego celu grupę osób. Uruchomiliśmy bezpłatne wsparcie psychologa zarówno dla rodziny ukraińskiej jak i polskiej. W celu jak najbardziej sensownego działania i wspierania połączyliśmy siły wszystkich istniejących na terenie parafii wspólnot, grup, stowarzyszeń co daje nam lepszą świadomość potrzeb oraz szybsze i celowane reagowanie na te potrzeby. Musimy wziąć pod uwagę, że pomoc ta nie ma charakteru doraźnego, ale raczej będzie pomocą długoterminową, choć z nadzieją w sercu oczekujemy zakończenia działań wojennych. Wszystkie powyższe działania są koordynowane przy współpracy probostwa, parafialnego zespołu Caritas, sołectwa oraz przedstawicieli mieszkańców naszej parafii. Obecnie na terenie naszej parafii zostało przyjętych 62 uchodźców z Ukrainy (32 osoby dorosłe i 30 dzieci), wszystkie one zamieszkują w domach naszych parafian.


Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu już w pierwszych dniach wojny w Ukrainie użyczyła "Salę Maryjną" na potrzeby Caritas Archidiecezji w celu stworzenia doraźnego miejsca gromadzenia darów przekazywanych dla uchodźców. Podjęliśmy też inicjatywę stworzenia przy parafii tzw. szkoły języka polskiego dla ukraińskich dzieci. W porozumieniu z ratajskimi szkołami tworzymy możliwość nieodpłatnej nauki języka polskiego czy choćby pomocy w odrabianiu zadań domowych. W części mieszkalnej kościoła zamieszkała sześcioosobowa rodzina z Ukrainy.


Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu (Wichrowe Wzgórze) przygotowała pokoje na probostwie dla uchodźców. Zgłosiła możliwość przyjęcia 8-9 osób.


Bp Szymon Stułkowski odprawił Mszę św. w parafii pw. Karola Boromeusza w Poznaniu w intencji uchodźców. Po nabożeńśtwie spotkał się na śniadaniu z uchodźcami mieszkającymi na probostwie.


Duszpasterz Głuchych w parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami przygotował przy ich pomocy kolejne mieszkanie w budynku parafialnym dla uchodźców z Ukrainy niesłyszących.


Kilkanaście rodzin zamieszkało w domach parafian w Kamionkach. Jedna rodzina uchodźców zaangażowała się w prace przy parafialnej kaplicy. Jedna z pań z Ukrainy weźmie udział w kursie pisania ikon, a jej prace będzie można zamówić - ofiary wspomogą jej rodzinę.


Parafia w Łowyniu przyjęła rodzinę ukraińską na probostwie.


W parafii w Kaczkowie jest zakwaterowanych ok. 70 uchodźców, których przyjął do swoich budynków mieszkalno-pracowniczych gospodarz, który od ponad 10 lat zatrudnia ludność z Ukrainy w swoim gospodarstwie rolnym. 14 marca miejscowa szkoła rozpoczęła zajęcia dydaktyczne z ok. 20 dziećmi uchodźców. Z inicjatywy parafii na rzecz uchodźców zostały zebrane dary rzeczowe, które zostały przekazane Caritas, a także bezpośrednio przewiezione na Ukrainę.


W parafii pw. Świętej Trójcy w Noskowie wiele darów materialnych przekazano do punktu zbiórki w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu. Przygotowaliśmy gościnę dla uchodźców w domu parafialnym przy świątyni. Do dyspozycji mamy 8 miejsc w dwóch pokojach ze wspólną kuchnią. 14 marca przyjęliśmy czwórkę uchodźców: mamę z dwójką dzieci i babcią, czekamy na dojazd kolejnych osób. Dwie rodziny parafian zadeklarowały przyjęcie w swoich domach. Jedna z rodzin już przyjęła dwie mamy z trójką dzieci, druga dysponuje miejscem dla mamy z dzieckiem lub dwójką. Parafianie równolegle uczestniczyli w zbiórkach darów dla mieszkańców miasta partnerskiego Nowowołyńsk na Ukrainie, które odbywały się w naszej Szkole Podstawowej oraz jednostce OSP, przy współpracy KGW i Rady Sołeckiej.


Parafia pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu-Kiekrzu przeprowadza remont mieszkania w domu parafialnym Arka w celu przeznaczenia go dla uchodźców wojennych z Ukrainy.


Parafia w Lusówku zorganizowała akcję Mamy-Mamom – szycie workoplecaków w pomieszczeniach parafialnych. Przyjęto dwie rodziny do pomieszczeń plebanii (4 osoby). W czwartki o godz. 17.30 odbywają się spotkania integracyjne, a w środy o godz. 18.00 nauka języka polskiego dla obcokrajowców w oratorium.


Proboszcz parafii w Wilkowicach przyjął kolejnych uchodźców - do wcześniej przyjętych przybyszów z Ukrainy doszły jeszcze dwie matki i troje dzieci.


Parafia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu przyjęła pięć osób w domu zakonnym i dwie w domu parafialnym. Zgłoszonych w sumie mamy 20 miejsc (dom zakonny, dom misyjny, dom katechetyczny) i oczekujemy na przekierowanie przez punkt przyjęć uchodźców. Udzielamy też pomocy Ukraińcom w drodze do rodzin. Przekazaliśmy bus z najpotrzebniejszymi rzeczami do Zahutynia, a dalej transportem na Ukrainę Tworzymy pakiet pomocy dla Ukraińców w parafii, od 14 marca rusza punkt pomocy prawnej dla Ukraińców w naszym domu misyjnym.


Parafia w Brodach przygotowała wikariat na przyjęcie rodziny 4-osobowej (dwa pokoje z łazienką i aneks kuchenny).


Od 10 marca w domu parafialnym w parafii pw. św. Katarzyny w Rożnowie ksiądz proboszcza udzielił przy wydatnej pomocy parafian schronienia uchodźcom z Ukrainy: dwóm matkom z Charkowa z trójką dzieci oraz babci i córce z trójką dzieci z Mikołajewa (wiek dzieci 2-16 lat). Przywiezieni zostali indywidualnie z granicy. Kontakt dzięki znajomości języka rosyjskiego i częściowo ukraińskiego dobry.


Caritas parafii w Kobylnicy pomaga trzem rodzinom, które przyjęły rodziny Ukraińskie pod swój dach (dostarczamy artykuły higieniczne, odzież).


Dom parafialny w Żabnie jest zamieszkany przez 30 kobiet z dziećmi i emeryta.


Proboszcz parafii wojskowej w Poznaniu zorganizował zamieszkanie dla 30 uchodźców.


W parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Poznaniu trzynaście rodzin znalazło zamieszkanie (dwa mieszkania zostały udostępnione nieodpłatnie, kilka wynajętych opłacili darczyńcy. Cały czas trwa zbiórka żywności, środków czystości, kocy, ręczników, poduszek i kołder.


Parafia pw. św. Ojca Pio w Poznaniu organizuje dla matek z dziećmi w domu parafialnym nieodpłatne zajęcia dla nich.


Parafianie w Kórniku-Bninie przygotowali miejsca noclegowe na przyjęcie uchodźców.


W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wlkp. na probostwie przebywa pięć osób z Ukrainy.


Parafia Biskupice i parafia Uzarzewo zorganizowała 5 transportów darów dla powstałego Domu Dziecka w Kołomyi w Ukrainie. Dary zostały już wysłane. Parafia zakupiła z własnych składek 30 śpiworów dla dzieci. Parafianie w swoich domach przyjęli 21 uchodźców, akcja nadal trwa. Organizujemy ciągłą zbiórkę darów żywności i środków higieny osobistej na rzecz uchodźców. Wysłaliśmy 9 razy transport leków i środków opatrunkowych dla żołnierzy w Ukrainie. Planujemy za chwilę otworzyć w salkach parafialnych centrum pobytu dziennego dla małych dzieci z Ukrainy. W prywatnym mieszkaniu księdza proboszcza (po rodzicach) zamieszkała pięcioosobowa rodzina z Ukrainy.


U parafian w Wieszczyczynie przebywa 10 dzieci i 5 dorosłych kobiet.


Na terenie klasztoru sióstr urszulanek w Pniewach schronienie znalazło jedenaścioro dzieci oraz trzy osoby dorosłe. 152 osoby zamieszkują w obu pniewskich parafiach u rodzin, w tym 76 dzieci. Cały czas trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, które są rozdzielane potrzebującym.


Od 9 marca w domu parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Czerwonaku gościmy rodzinę z Ukrainy: Oksanę, Ulianę, Zorianę i Zachara. Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy im pomóc. Parafianie włączyli się również w zbiórkę darów, które zostały przekazane na Targi, a także poprzez przyjmowanie uchodźców w swoich domach.


W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Strykowie przyjęto do tej pory 22 osoby z Ukrainy do domów naszych parafian.


U parafian w Sędzinach przebywa dziesięć rodzin jest. Parafia przekazuje im żywność, odzież i inne rzeczy przydatne dla uchodźców.


Parafia w Granowie przyjęła pięcioosobową rodzinę na wikariacie. Także mała salka parafialna została przystosowana do pobytu 8 osób.


W parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu zebraliśmy bardzo dużo darów: żywność, środki czystości, środki medyczne, koce, kołdry. Trzy kobiety i dwoje dzieci przebywają u sióstr pasterek. Duszpasterstwo Akademickie Winiary zorganizowało pobyt  13 osób w mieszkaniach na terenie parafii. Parafianie indywidualnie przyjmują też rodziny ukraińskie.


Pod opieką parafii pw. św. Rocha w Poznaniu od 5 marca znajduje się grupa 23 uchodźców z Ukrainy (mamy z dziećmi w wieku 5-17 lat). Zamieszkali w budynkach Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy parafii. Parafianie towarzyszą im i wspierają uchodźców w organizowaniu pracy, mieszkań, dalszej podróży do rodzin. W parafii  odbywają się spotkania integracyjne dla osób z Ukrainy, które zamieszkały w Poznaniu: w poniedziałek o 16.00 i w środę o 11.00 w kawiarence w Centrum Duszpasterskim. W parafii pw. św. Rocha w ostatnią niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza św. w języku ukraińskim o godz. 17.30.  Osoby ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich pomagają zgłaszającym się uchodźcom w poszukiwaniu pracy, mieszkań, ich wyposażenia.


Proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu wraz z wolontariuszami udał się na granicę ukraińską, by przekazać środki opatrunkowe, leki, jedzenie oraz 1000 dolarów księżom ukraińskim, którzy w latach ubiegłych posługiwali w parafii jako diakoni. Dary te zostały przewiezione bezpośrednio na front oraz do parafii w obwodzie chmielnickim. Parafia przyjęła trzy rodziny uchodźcze: łącznie 12 osób - 3 osoby dorosłe i 9 dzieci w wieku od 1,5 roku do 15 lat. Osoby te mieszkają w budynku parafialnym. Uchodźcy do dyspozycji mają 4 pokoje, kuchnię, jadalnię, spiżarnię oraz dwie łazienki. Parafia zakupiła żywność oraz przekazała pieniądze na bieżące wydatki. Dzieci zostały zapisane do szkół. Parafia udostępniła im internet oraz komputery, a starsze dzieci dodatkowo zaczną dwa razy w tygodniu zajęcia z języka polskiego i przedmiotów ścisłych w gostyńskim liceum. Matki dzieci rozpoczęły naukę języka polskiego. Parafianie ofiarowali wózki oraz zabawki, a także przynoszą dla nich jedzenie. Starsze dzieci wstąpiły do wspólnoty duszpasterstwa młodzieży i zostały pozytywnie przyjęte przez naszą młodzież.


W parafii pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie w dekanacie boreckim schronienie na probostwie znalazło dziesięć osób. Są to dwie rodziny: babcia i dwie córki wraz z dwojgiem dzieci oraz babcia z córką i troje dzieci.


Przy farze poznańskiej w parafialnym mieszkaniu zamieszkała rodzina – mama i trójka dzieci. W szkole podstawowej nr 40 parafia opłaca obiady dla 25 osób, zapewnia wyposażenie dzieci w potrzebne przybory. Do dyspozycji czekają w razie potrzeby salki parafialne.


W parafii pw. bł. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie przygotowano dom parafialny do przyjęcia dwóch rodzin z Ukrainy.


Parafianie z parafii pw. św. Moniki w Poznaniu przyjęli 40 osób w swoich domach.


Na terenie parafii pw. Józefa w Opalenicy w domu sióstr albertynek przebywa 14 osób.


Na terenie parafii pw. NMP Wniebowziętej we Lwówku przebywa aktualnie ok. 70 osób narodowości ukraińskiej.  Jedna rodzina – matka z siedmioletnią córką zajmuje mieszkanie w domu parafialnym i jest pod opieką parafialnego zespołu Caritas. Kilkanaście osób przebywa u swoich znajomych,  którzy tutaj znaleźli pracę przed kilku laty. Cztery rodziny znalazły miejsce w domach parafian.   


W parafii w Dolsku zamieszkały kolejne 4 osoby. Wraz z innymi uchodźcami zamieszkałymi na probostwie spotkali się z miejscową Wspólnotą Młodych. Podzielili się swoim doświadczeniem, odbyła się wspólna modlitwa w kaplicy św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego na probostwie w intencji pokoju.


Od 11 marca na plebanii w Kiszewie zamieszkała matka z córką z Ukrainy.


W domu parafii pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku zamieszkuje od niedzieli 6 marca siedem osób spod Odessy - dwie matki i pięcioro dzieci od lat 2 do 15, w tym matka wdowa, która utraciła na wojnie męża.


W parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na poznańskich Naramowicach ksiądz proboszcz przyjął dwie osoby (matka i córka) z Ukrainy. Olga z Baru i Olesia z Żytomierza mieszkają na probostwie.


Do parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu trafiło 50 Ukraińców. Zostali oni nakarmieni, a potem rozesłani do rodzin, które przyjęły ich w domach. Dwie rodziny zamieszkały na krótki okres  w Centrum Pomocy Maltańskiej. Do parafii zgłoszono potrzebę opieki nad niesłyszącymi uchodźcami z Ukrainy. Ksiądz wikariusz zorganizował dla tych rodzin lokum w rodzinach niesłyszących. We współpracy z Caritas zaopatrzył ich w produkty żywnościowe. Jedna rodzina (małżeństwo z dwójką małych dzieci) zamieszkało przez kilka dni w domu parafialnym. W pomoc włączyły się organizacje niesłyszących oraz wolontariusze .Zostało także przygotowane pomieszczenia dla interwencyjnego przyjęcia dwóch osób.


Dwie rodziny z parafii św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich przyjęły 4 rodziny z Ukrainy, w sumie jedenaście osób, w tym sześcioro dzieci. Parafia przekazała środki medyczne, które zostały wysłane na granicę z Ukrainą oraz pomogła w urządzeniu pomieszczeń, w których mieszkają uchodźcy. Kolejne rodziny są w drodze i przygotowujemy kolejne miejsca dla nich.


Od 3 marca w parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu na probostwie jest zakwaterowanych pięć osób z Ukrainy – dwie mamy i troje dzieci. "Współpraca super. W pierwszy dzień po przyjeździe zabrałem całą piątkę na zakupy" – pisze ksiądz proboszcz. Od dwóch dni dzieci chodzą do świetlicy z językiem ukraińskim i elementami nauki, a mamy pomagały przy akcji pomoc dla Ukrainy. "9 marca dla jednej mamy znalazłem pracę w aptece".


Abp Stanisław Gądecki odwiedził 10 marca uchodźców z Ukrainy w ośrodkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Zaniemyślu i Mościenicy.


Parafia oblacka w Obrze przyjęła w domu parafialnym trzy matki wraz z siedmiorgiem dzieci - uchodźców wojennych z Ukrainy. Wielu parafian przyjęło rodziny z Ukrainy w swoich własnych domach.


W przedszkolu parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu została utworzona dodatkowa grupa dla dzieci z Ukrainy. Parafianie indywidualnie przyjmują rodziny ukraińskie.


Parafia salezjańska w Poznaniu na Winogradach zgłosiła w Caritas możliwość przyjęcia 14 sierot.


W pomoc przybyszom z Ukrainy włączyła się także parafia pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy. Zebrano wiele darów żywnościowych, chemicznych, kołder, poduszek i innych, które zostały przekazane na Targi Poznańskie. Od niedzieli 6 marca na probostwie mieszkają 2 rodziny, w sumie 13 osób, w mieszkaniach parafian blisko 50 osób. Obecnie parafianie przygotowują wyprawki dla mieszkających u nas uchodźców w postaci kołder, poduszek, kocy, ręczników i pościeli.


Duszpasterstwo Głuchych i Niedosłyszących w Poznaniu (parafia pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami) opiekuje się czterema rodzinami uchodźców z Ukrainy. Jedna rodzina zamieszkała w mieszkaniu duszpasterza Głuchych, kolejna w Centrum Pomocy Maltańskiej.


W ośrodku prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Zaniemyślu przebywa 100 uchodżców.


Parafia kolegiacka w Szamotułach w budynkach parafialnych udzieliła schronienia 18 uchodźcom wojennym.


W parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie dary dla uchodźców z Ukrainy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej, gdzie udzielono schronienia 16 osobom. Przekazano zgrzewki mleka, konserwy, opatrunki, kawę, herbatę, makaron, ryż, kaszę, słodycze, słoiki z gołąbkami, mydło, płyny do kąpieli, papier toaletowy, pastę do zębów, pościele, śpiwory, koce, zgrzewki wody.


Na probostwie w Bronikowie zamieszkała rodzina ukraińska z Połtawy. Babcia Olha, Mama Yulia, dzieci: Maria 8 lat, niepełnosprawny Aleksandr 7 lat, Veronika 4 lata, Polina 2 lata. Synowie Olhy walczą w wojsku w Ukrainie. W nocy z 8 na 9 marca dotarła jeszcze 5-osobowa rodzina.


Od 4 marca na probostwie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu przebywa 5-osobowa rodzina z Ukrainy z Odessy (dwie osoby dorosłe i 3 dzieci), stołują się razem w kuchni na probostwie. W sobotę parafianie przygotowali pomieszczenia na II piętrze domu parafialnego, łącznie dla około 20 osób, obecnie znajdują się tam 2 osoby dorosłe i 2 dzieci (w tym 3-miesięczne dziecko); czekamy na kolejne osoby, które do nas mają dotrzeć w najbliższych dniach; parafianie przynieśli meble, łóżka, materace, telewizor i pełne wyposażenie łącznie z ubraniami dla dzieci.

Do parafii zgłosiło się 10.rodzin chętnych do przyjęcia uchodźców, 30 osób znajduje się już w tych rodzinach, na niektóre osoby jeszcze czekamy, bo mamy informację, że do nas jadą. Od wybuchu wojny o godz. 20.30 odmawiamy różaniec w intencji pokoju, na którym gromadzi się kilkadziesiąt osób i wiele osób łączy się przez Internet; rodziny mieszkające na probostwie i w domu parafialnym (wyznania prawosławnego) również w nim uczestniczą i odmawiają przy każdej dziesiątce modlitwę: Ojcze Nasz po ukraińsku. Od wtorku do służby liturgicznej dołączył chłopiec 11-letni z Ukrainy wyznania grekokatolickiego, który przebywa na terenie naszej parafii i deklaruje chęć codziennego uczestnictwa we Mszy Św. 

Działania podejmowane przez parafię można tez śledzić na fanpage na Facebooku.


8 marca w budynku parafii św. Marcina w Wilkowicach, tzw. pastorówce, zamieszkali Ukraińcy: 3 matki i 5 dzieci.


Abp Stanisław Gądecki odwiedził uchodźców wojennych w domu głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Z okazji Dnia Kobiet 8 marca uczestniczył w uroczystym obiedzie zakończonym kawą z ciastem na cześć przybyszów z Ukrainy.


W parafii pw. św. Michała Archanioła w Dolsku na probostwie zamieszało 8 marca 4 uchodźców z Ukrainy, tj. dwie matki z dziećmi.


Obecnie w parafii w Borku przebywa 10 osób (Ukraińców) z możliwością pracy.


W parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach w budynku parafialnym - w byłej organistówce - mieszka 14 osób, w domu zakonnym franciszkanów - 10 osób, w świetlicach wiejskich i w prywatnych domach około 350 osób.


W parafii Chrystusa Sługi w Poznaniu zamieszkała jedna czteroosobowa rodzina uchodźców.


W parafii w Rawiczu-Sarnowej pw. św. Andrzeja Apostoła w budynku parafialnym ksiądz proboszcz przyjął 7 uchodźców wojennych z Ukrainy. Ponadto na terenie parafii rodzina przyjęła 5 osób.


Parafia pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu przekazała dla Ukraińców produkty żywnościowe oraz chemię gospodarczą za pośrednictwem sióstr elżbietanek w Poznaniu. Pośredniczyła również w przekazaniu darów od zaprzyjaźnionej parafii w Lille. 2 tiry pomocy od Polonii francuskiej z Lille - 35 tys. kompletów nowych ubrań od producenta, od Mera Lille - 80 łóżek składanych i kołder, 100 krzeseł, od firmy i pracowników Leclerc z Lille 10 palet chemii domowej i gospodarczej - produkty zostały dostarczone na Targi w Poznaniu.


W Kamionkach u jednej z rodzin zamieszkali uchodźcy. Grupa parafian organizuje transport do Ukrainy na Oddział Położniczy. Zbierane są pieluchy, mokre chusteczki, mleko w proszku. Wszelkie materiały opatrunkowe, aseptyczne, rękawiczki, maseczki. Dla cywilów walczących:tylko ciepłe kurtki, spodnie, bluzy, buty, ochraniacze na kolana. Konserwy, produkty spożywcze gotowe do spożycia (chleb z długim terminem, batony). Można to przynosić do kaplicy.


W domu parafialnym w Cerekwicy zamieszkały kobiety z dziećmi - uchodźcy z Ukrainy.


Proboszcz parafii pw. bł. Jolanty w Kostrzynie przyjął do domu parafialnego rodzinę: mama, babcia, 3 dzieci (5,7,8 lat). W parafii odbędą się spotkania integracyjne dla uchodźców, jesteśmy w kontakcie z księdzem prawosławnym, z którym organizujemy zbiórki dla partyzantów. Ma on też objąć opieka duchową tutejszą społeczność ukraińską


W budynku szkoły w Słocinie w parafii pw. św. Faustyny w Grodzisku Wlkp. zamieszkali uchodźcy. Zbiórka darów spotkała się z wielkim odzewem parafian. W działanie włączyło się miejscowe KGW. W niedzielę przy kościele odbędzie się zbiórka krwi. Z inicjatywy parafian od poniedziałku odmawiać będziemy "nieustający różaniec" w intencji pokoju.


5 marca w centralnym punkcie na MTP było zaangażowanych ok. 200 osób – harcerze ZHR i ZHP, klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie Św. Roch, siostry zakonne i księża naszej archidiecezji, pracownicy Caritas Poznan i wolontariusze.


Archidiecezja Poznańska włącza się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W budynkach kościelnych działa już 1000 miejsc noclegowych, które szybko się wypełniają. Potrzebujący przybywają też do parafii, gdzie znajdują pomoc. Chętnych do wsparcia tych działań prosimy o kontakt z Caritas i z księżmi proboszczami.


Parafia pw. św. Marcina w Swarzędzu przyjęła trzy osoby z Ukrainy w Domu parafialnym, matkę z dwoma córkami z Iwano - Frankowska. Matka Tamara ma 48  lat starsza córka 17 Anastazja i młodsza Władysława ma 12 lat.


Jedną z parafii, która przyjmuje uchodźców jest parafia pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu. „Właśnie przyjechała do naszego parafialnego domu rodzina uchodźców z Ukrainy. Wzruszenie i łzy... 2 dni stali na granicy...”. „Dziś ok. godz. 13.00 mają przybyć do naszej parafii kolejne dwie rodziny z Ukrainy. Jak piszą z trasy są strasznie zmęczeni i wykończeni...”. „Kolejne dwie rodziny znalazły swoje miejsce choć na chwilę w naszym parafialnym domu. Jedna mama ze swoim dzieckiem i jedna mama z dwójką dzieci” – czytamy na Facebooku parafii.


Przybysze z Ukrainy - Ania, Sonia, Vlad i Stas - zamieszkali też w domu parafialnym w Lusowie.


W parafii w Czaczu, na prośbę zaprzyjaźnionej ze Szkołą w Czaczu szkoły w Kozowie niedaleko Tarnopola, odbyła się zbiórka środków opatrunkowych: bandaże zwykłe i uciskowe, plastry ( rozmiar jak największy), gaza wyjałowiona, woda utleniona, kompresy, z gazy, zestawy do zmiany opatrunków, opaski uciskowe, siatka opatrunkowa, chusteczki mokre i higieniczne, chusty medyczne, rękawiczki jednorazowe. Akcja wspólna szkoły, parafii i sołectwa w Czaczu.


W parafii w Biezdrowie w ramach zbiórek sołectwa zbierają produkty żywnościowe - jeden z punktów znajduje się w sali parafialnej.


Na terenie parafii św. Józefa w Środzie Wlkp. przebywa 7 osób - uchodźców wojennych z Ukrainy.


Parafia św. Katarzyny w Rożnowie posiada przygotowane miejsce z zaadaptowanym na ten cel domu parafialnym. Parafia może przyjąć 8 osób. Zapewnione są łózka z pościelą w ogrzewanej sali, wyposażona kuchnia, 2 ubikacje, dostęp do prysznica i pralki na probostwie. Możliwość porozumienia się z proboszczem w języku rosyjskim lub słabiej po ukraińsku.


W domu parafialnym  na ul. Poznańskiej 66 w Skórzewie mieści się punkt prowadzony przez wolontariuszy z parafii, w którym rodziny ukraińskie mogą odbierać potrzebną odzież dla dorosłych i dzieci oraz środki chemiczne i inne artykuły pierwszej potrzeby. Punkt jest otwarty w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 16:00 do 19:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. Zebrane dary pochodzą od naszych parafian. Parafia zgłosiła możliwość przyjęcia uchodźców pod dach Domu Parafialnego (4-5 osób). Obecnie przybyli uchodźcy rozdzielani są między parafian.


Uchodźcy znaleźli schronienie w parafii we Włoszakowicach.


Poradnia psycholgoczno-duchowa przy kościele ojców jezuitów organizuje pomoc psychologiczną. Poszukiwane są osoby do centrum doraźnego wsparcia w centrum na targach w godz. 16-21. Dyżur mogą pełnić osoby młode, studenci psychologii, teologii ze specjalizacją pedagogiczną – najważniejsze aby były to osoby empatyczne. Zgłoszenia z podaniem dnia tygodnia i oferowanego czasu grzegorz.dobroczynski@jezuici.pl.


Caritas w wielu miejscach w naszym rejonie w ośrodkach pomocy przyjmuje ukraińskich uchodźców. Zgłaszają się do nas głównie kobiety z dziećmi, którym udało się wydostać z Ukrainy. Aktualnie w naszych punktach gościmy blisko 100 osób, a przewinęło się przez nie zdecydowanie więcej. Cześć ludzi zatrzymuje się tylko na chwilę chcąc dostać się do Niemiec czy Francji. Już teraz czekamy na kolejne osoby, których przydzielimy do następnych lokalizacji.

Dziękujemy tak wielu życzliwym nam osobom, kościołom, zakonom, firmom, organizacją, którzy udostępnili tak wiele miejsc noclegowych i dają dach nad głową dla ukraińskich uchodźców. Przygotowujemy się na dużo większą liczbę osób, którym już teraz tworzymy jak najlepsze warunki do pobytu w naszym regionie, aby czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Czytaj więcej o działaniach Caritas

Tu znajdziesz informacje na temat Centralnego Punktu Pomocy na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Caritas Archidiecezji Poznańskiej poszukuje wolontariuszy do pomocy w centralnym magazynie darów na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Magazyn umiejscowiony jest w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spływają tam dary z naszych parafii oraz od innych podmiotów z Poznania i okolic.

Prośba skierowana jest szczególnie do członków ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz grup duszpasterskich działających w naszych parafiach. Zainteresowane wspólnoty Caritas prosi o kontakt za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScawVnyETI783CcnS2qK_bjf2vit0y1Z91R23b879SaBXimJw/viewform?usp=sf_link

Szczegółowych informacji udziela pani Karolina Dragan – Koordynator Wolontariatu Caritas (+48 605 333 825).