Podziękowanie bp. Damianowi Brylowi

Msza św. dziękczynna za posługę bp. Damiana Bryla w archidiecezji poznańskiej (20.02.2021).

W katedrze poznańskiej bp Damian Bryl, mianowany wcześniej biskupem kaliskim, odprawił dziękczynną Eucharystię, podczas której jako wspólnota diecezjalna dziękowaliśmy Panu Bogu za dar jego kapłańskiej i biskupiej posługi w Archidiecezji Poznańskiej.

„Dzisiaj cała archidiecezja poznańska dziękuje Tobie, drogi biskupie Damianie, za wszystkie Twoje prace w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, na Wydziale Teologicznym, w Kurii biskupiej oraz w duszpasterstwie archidiecezji, a jednocześnie życzy, abyś – jak uczy św. Grzegorz Wielki – kierowany miłością pasterską w Kaliszu z powodu zajęcia się zajęciami zewnętrznymi nie zmniejszył troski o rzeczy wewnętrzne oraz nie zaniedbał potrzeb zewnętrznych z powodu troski o rzeczy wewnętrzne” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

W homilii ordynariusz diecezji kaliskiej stwierdził, że jako Kościół nie jesteśmy wspólnotą ludzi idealnych. „Wszyscy jesteśmy naznaczeni większą lub mniejszą niedoskonałością. Warto, abyśmy świadomi swoich niedoskonałości, nie przekreślali tych, których Pan Bóg stawia obok nas” – zaapelował bp Bryl. „Wierzę, że Jezus jest obecny dziś z nami i będzie nadal obecny w mocy swojego Ducha, abyśmy dalej kroczyli drogą Jego Ewangelii i razem kiedyś cieszyli się radością nieba” – powiedział na zakończenie Mszy św. biskup kaliski.

Przedstawiciele wspólnot duszpasterskich podziękowali bp. Brylowi za to, że „wskazywał swoją posługą na miłość Chrystusa i uczył ją zauważać, a także za otwartość na różne inicjatywy duszpasterskie”.