Bp Jedzink urodził się 13 czerwca 1851 r. w rodzinie braniewskiego krawca. Jesienią 1870 r. zdał maturę w gimnazjum w Braniewie, a następnie odbył studia w miejscowym seminarium. Był prefektem konwiktu biskupiego. Później pracował jako misjonarz w Finlandii, a następnie w diecezji warmińskiej. Od 1888 r. był rektorem seminarium duchownego w Poznaniu, sprzeciwiał się germanizacji i upominał się o przywrócenie języka polskiego w szkołach. Od 22 marca 1910 r. był biskupem pomocniczym poznańskim.