Pielgrzymki

Spotkanie popielgrzymkowe odbędzie się w sobotę 12 grudnia o godz. 16.00 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4.

Formularz zgłoszenia uczestnika pielgrzymki