Na zakończenie audiencji ogólnej w auli Pawła VI 14 października 2020 r. Ojciec Święty w słowach wypowiedzianych spontanicznie podkreślił konieczność dostosowania się do poleceń władz sanitarnych w obliczu pandemii COVID-19.Oto słowa Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski:

Chciałbym, tak jak to czynię zazwyczaj zejść i pozdrowić was, ale zgodnie z nowymi zaleceniami, lepiej zachować odstęp. Także chorych serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Wy zachowujcie roztropne odstępy, tak jak należy to czynić. Zdarza się jednak, że kiedy schodzę, wszyscy się zbiegają i mieszają się ze sobą. Wtedy zachodzi zagrożenie infekcją. Jeśli każdy ma maseczkę i zachowuje odstęp, to możemy kontynuować audiencje. Wybaczcie, że dzisiaj pozdrawiam was z oddali. Sądzę jednak, że jeżeli wszyscy, jako dobrzy obywatele będziemy wypełniali zalecenia władz, to w ten sposób dopomożemy w zakończeniu obecnej pandemii.