Opowieść o dr Wandzie Błeńskiej- zaproszenie do Muzeum

Na Ostrowie Tumskim realizowany jest projekt „Wyspa Kultury”. W ramach projektu, w sobotę 19 października, odbędzie się czytanie „Dokty. Opowieści o Wandzie Błeńskiej” Elizy Piotrowskiej dla dzieci.

Wszystkie