Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim osoby świeckie i duchowne, osoby życia konsekrowanego oraz członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, szczególnie przedstawicieli diecezjalnych i parafialnych rad duszpasterskich. 

Forum wprowadzające w hasło Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2018/2019 rok odbędzie się w sobotę, 22 września br. w Poznaniu. 

Sesję, której towarzyszyć będą słowa W mocy Bożego Ducha rozpocznie o godz. 9:30 w kościele św. Rocha w Poznaniu Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Pétera Erdő, Prymasa Węgier.

Po Eucharystii, w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, zaproszeni prelegenci przybliżą nam założenia i treści hasła kolejnego roku duszpasterskiego, które zgłębiać będziemy od pierwszej Niedzieli Adwentu przez najbliższy rok. Doświadczeniem współpracy z Duchem Świętym podzielą się też osoby świeckie.  

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać drogą elektroniczną najpóźniej do 15 września br. na adres: forum2018.pl wpłacając wpisowe w wysokości 15 zł od osoby na konto DIAK Poznań, Bank PEKAO S.A. II O Poznań, nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 (w tytule przelewu Sesja).

Po dokonaniu przelewu uczestnik otrzyma wejściówkę, którą należy wydrukować i okazać w dniu sesji przy wejściu.