Obecność diecezjalnego duszpasterza Żywego Różańca w parafiach

Na zaproszenie parafialnych wspólnot Żywego Różańca przybywam do parafii z konferencjami i kazaniami różańcowymi, a nawet rekolekcjami nt. różańca. Jest to zawsze okazja do wzajemnego poznania się, a przede wszystkim do mobilizacji w celu dalszego trwania i rozwoju parafialnej wspólnoty Żywego Różańca.

Podczas takich spotkań można też nabyć rozważania różańcowe mego autorstwa.
Wszystkie