Nowy wikariusz generalny archidiecezji

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, mianował Biskupa Szymona Stułkowskiego wikariuszem generalnym Archidiecezji Poznańskiej. Obecnie urząd wikariusza generalnego pełnią biskupi Grzegorz Balcerek, Damian Bryl i Szymon Stułkowski.

Wszystkie