Arcybiskup Stanisław Gądecki mianował z dniem 1 sierpnia br. ks. mgr. Wojciecha Nowickiego redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”, Emaus – Katolickiego Radia Poznań i „Biblioteki Kaznodziejskiej”, oraz redaktorem programowym dla mediów Archidiecezji Poznańskiej: „Przewodnika Katolickiego”, Emaus – Katolickiego Radia Poznań, „Biblioteki Kaznodziejskiej”, „Małego Przewodnika Katolickiego” oraz „KnC – Króluj nam Chryste”.

Wszystkie wyżej wymienione media działają w ramach Domu Medialnego Święty Wojciech.

„Przewodnik Katolicki” to najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce religijno-społecznej. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w Poznaniu w styczniu 1895 roku, a jego długoletnim redaktorem naczelnym był ks. Józef Kłos, wybitny kapłan-społecznik.

Miesięcznik homiletyczny „Biblioteka Kaznodziejska” ukazuje się od 1906 r. i publikuje szkice homilii do wykorzystania przez duszpasterzy. Redaktorami czasopisma byli m.in. bp Tadeusz Etter i ks. Zdzisław Grzegorski. Czasopismo na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego od lat promuje i realizuje program duszpasterski Kościoła w Polsce.

Ks. Wojciech Nowicki ma 36 lat, został wyświęcony na kapłana w 2014 r. Od 2016 r. jest redaktorem naczelnym Radia Emaus, rozgłośni archidiecezji poznańskiej.

Ukończył studia dziennikarskie oraz studia teologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 r. obronił pracę magisterską na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (promotor: prof. Jacek Sobczak) pt. „Przewodnik Katolicki”. Regionalne czasopismo konfesyjne. Zarys dziejów (1956-2007). W 2012 r. na Wydziale Teologicznym UAM (promotor: o. prof. Kazimierz Lijka OMI) obronił pracę magisterską nt. Milczenie jako istotny element liturgii.