Ukazał się lipcowy numer „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” z Arcybiskupem Antonim Baraniakiem na okładce. W numerze m.in. informacje o najnowszych zmianach personalnych w diecezji.

Spis treści:

Dział urzędowy 

Konferencja Episkopatu Polski
Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris laetitia
Arcybiskup Metropolita Poznański
Duch Święty jednoczy
Jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię
Dekret erygujący parafię pw. św. Wawrzyńca w Biedrusku
Dokument poświęcenia kościoła pw. św. Anny w Poznaniu
Dokument poświęcenia kościoła pw. św. Jana Pawła II  w Poznaniu
Dokument pobłogosławienia kaplicy w Szpitalu Wojewódzkim  w Poznaniu
Kuria Metropolitalna
Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego (2)
Oświadczenie po słowach prezydenta Poznania
Personalia

Nekrologi
Ksiądz Zdzisław Dolata (1945-2017)