Godności kanonickie otrzymali:

ks. Aleksander Brzeziński i ks. Grzegorz Gałkowski – mianowani kanonikami honorowymi Kapituły w Szamotułach, ks. Tomasz Rak i ks. Maksymilian Kamza – mianowani kanonikami honorowymi kapituły w Lesznie, a ks. Piotr Garstecki – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.