Środa, 13 czerwca 2018 r., godz. 9-18. Miejsce konferencji: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul Wieżowa 2/4.


Konferencja chce stworzyć przestrzeń dialogu, zbudowaną na refleksji naukowej nad duchowością maryjną w Kościele katolickim w historii, teraźniejszości i przyszłości oraz umożliwić studentom przestrzeń do dyskusji nad tematyką maryjną. Wymienione tematy to tylko zarys tematyki, którą proponujemy:

•    Czym jest duchowość maryjna w życiu Kościoła?
•    Duchowość maryjna wczoraj, dziś i w przyszłości,
•    Przejawy życia z Maryją w Kościele,
•    Kult maryjny,
•    Dlaczego tak ważna jest maryjność w życiu człowieka?
•    Katolik – człowiek Maryi?

W programie przewidujemy czas na studenckie sesje naukowe, wykłady zaproszonych gości i Mszę Świętą. Do uczestnictwa zachęcamy środowiska akademickie, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz wszystkich zainteresowanych tematyką maryjną w Kościele.

Plan konferencji

9.00 – rozpoczęcie i powitanie (ks. Dziekan WT UAM i organizatorzy)

9.15 – 10.30 – I panel studencko-doktorancki

 1. Ks. dr Ryszard Zawadzki (PWT Wrocław) - "Hymn Akatyst ku czci Bogurodzicy jako kamień milowy na maryjnej drodze Kościoła"
 2. Ks. mgr Piotr Szkudlarek (Universidad de Navarra) - ,,Prawne ujęcie kultu Matki Bożej w statutach i dokumentach synodów poznańskich po Soborze Watykańskim II”
 3. mgr Stanisław Markiewicz (PWT Warszawa) - "Maryja w tradycji Ojców Kościoła. Studium onomastyczno - patrystyczne"
 4. mgr lic. Marzena Rachwalska (PWT Wrocław) -  „Maryja w dziejach Narodu Polskiego w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego ”
 5. mgr lic. Agnieszka Wasilewska (UKSW) - Szczęśliwy kto Maryję ma za Matkę – czyli o pobożności maryjnej Polaków w XXI wieku.
 6. dk Jakub Proch (WT UAM) -  Maryja jako „ninya wa jambo”

10.15 – 11.00 – dyskusja i przerwa

11.00 – 11.30 – O. lic. Wojciech Dec OSPE (Kolbianum Niepokalanów) – Jasna Góra szkołą maryjnej drogi zawierzenia w służbie odradzania i pogłębiania wiary

11.30 – 12.00 – wykład dr Moniki Waluś (UKSW)

12.00 – 12.30 – dyskusja i przerwa

12.30 – 13.30 – Msza Święta  (Kaplica WT UAM) – Przewodniczy ks. Rafał Krakowiak duszpasterz Pomocników Matki Kościoła

13.30 – 14.00 – Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, (UPJPII) - Róże i lilie dla Maryi. "Antyfony kwiatowe" w kulcie maryjnym

14.00 – 14.30 – Ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś, (WT UAM) - Maryjna intuicja Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego

14.30 – 15.30 – dyskusja, przerwa

15.30 – 16.30 – II panel studencko-doktorancki

 1. Ks. mgr Walter Rachwalik  (UO) - Geneza mistycznych spotkań św. Siostry Faustyny z Matką Bożą w świetle Dzienniczka
 2. Ks. mgr lic. Łukasz Pondel (UO) - Christus propter nos et pro nobis w życiu i powołaniu Maryi, czyli chrystocentryzm-mariologiczny
 3. Katarzyna Szczepańska (WT UAM) - Duchowość maryjna zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
 4. Kl. Damian Koper (WT UAM) - Wskazówki św. Ignacego Loyoli pomagające w dążeniu do życia z Bogiem
 5. Kl. Dominik Gackowski (WT UAM) - Rola Maryi Niepokalanej w podejmowaniu czynów miłości bliźniego w życiu św. Maksymiliana Kolbe.
 6. Ewa Awzan (WT UAM) – Matka dnia powszedniego – Maryja Wspomożycielka Wiernych w duchowości salezjańskiej

16.30 – 17.00 – dyskusja i przerwa

17.00 – 18.00 – III panel studencko-doktorancki

 1. Kl. Marcin Łabęcki (WT UAM) - DROGA MARYI - MAŁA DROGA WIELKICH ŚWIĘTYCH – Życie św. Teresy od Dzieciątka wobec życia Najświętszej Maryi Panny
 2. Kl. Wojciech Nowak (WT UAM) - Duchowość maryjna jako czynnik scalający Polaków w okresie niewoli i po odzyskaniu niepodległości.
 3. Kl. Dawid Wojdowski (WT UAM) – Realizacja duchowości maryjnej w liturgii na przykładzie Mszału i Lekcjonarza Maryjnego
 4. Tomasz Piotrowski (WT UAM) - "Litania Loretańska a Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Różne spojrzenia na kult Maryjny"
 5. Kl. Patryk Ławrynowicz (WT UAM) – Duchowość maryjna Polaków zawarta w pieśniach
 6. Kl. Wiktor Stróżyk (WT UAM) - "Przenajświętsza Panienka" – czyli popularne trendy w kaznodziejstwie maryjnym. 

18.00 – 18.30 - dyskusja i zakończenie konferencji