Multimedia

XXII Spotkanie Młodych na Lednicy

Jestem – to hasło XXII Spotkania Młodych, które odbyło się 2 czerwca na Lednicy. Wziął w nim udział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Nowi szafarze Komunii Świętej

Arcybiskup Stanisław Gądecki 2 czerwca ustanowił dwustu nowych szafarzy Komunii Świętej. Obecnie w Archidiecezji Poznańskiej pełni posługę 1400 szafarzy.

czytaj więcej

Boże Ciało - fotoreportaż

W czwartek, 31 maja 2018 r., odbyła się procesja eucharystyczna z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – przewodniczył jej abp Stanisław Gądecki.

czytaj więcej

Talitha kum

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na placu Wolności 27 maja była punktem kulminacyjnym misji Talitha kum w Poznaniu

Święcenia kapłańskie

26 maja 2018 r. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, udzielił w katedrze poznańskiej święceń kapłańskich siedmiu diakonom.

czytaj więcej

Misterium pasyjne na ulicy

Ewangelia to moje życie! – mówią organizatorzy misterium pasyjnego, które zaprezentowano na ulicach Poznania i na Starym Rynku w ramach jubileuszu 1050. rocznicy biskupstwa poznańskiego.

czytaj więcej

Złoty Jubileusz Kapłaństwa

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa kapłanów, którzy przyjęli święcenia 23 maja 1968 roku. Do archidiecezji poznańskiej inkardynowani są następujący jubilaci: ks. Bogdan Częsz, ks. Czesław Grzelak, ks. Bolesław Kapuściński, ks. Jan Robakowski, ks. Jan Świerniak, ks. Stanisław Witek.

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

Dwudziestu dwóch kapłanów wyświęconych w 1993 roku świętowało 21 maja 2018 r. w katedrze poznańskiej Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Abp Stanisław Gądecki dziękował kapłanom za pełnioną posługę w Archidiecezji Poznańskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Kaliskiej i w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Kapłani modlili się też przy grobie śp. Arcybiskupa Jerzego Stroby, z rąk którego większość z nich otrzymała święcenia. Po Mszy św. jubilaci spotkali się z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski w rezydencji arcybiskupów poznańskich.

Nowi diakoni Archidiecezji Poznańskiej

Siedmiu kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu przyjęło 19 maja 2018 r. święcenia diakonatu z rąk Biskupa Damiana Bryla.

czytaj więcej

Pierwsze Komunie Święte

W maju w parafiach Archidiecezji Poznańskiej dzieci przystępują po raz pierwszy do Komunii Świętej. W piątki odbywają się tradycyjne pielgrzymki do katedry poznańskiej. Na zdjęciu Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Damiana Bryla 18 maja.

Dzień Strażaka w katedrze

 Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczył Mszy św. z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Rekolekcje dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Od 11 do 13 maja 2018 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w Zaborówcu trwały rekolekcje dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

czytaj więcej