Cel: Wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na jej działalność wychowawczą 

Termin: Od. 5 stycznia do 25 kwietnia 2018 r.

Regulamin Konkursu.