Materiały do przeprowadzenia spotkań z młodzieżą dotyczące dobrowolnego postanowienia nie używania narkotyków w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Cel główny : Podjęcie daru abstynencji przez bierzmowanych.
(może być w intencji własnej lub w intencji osoby uzależnionej)

Cele szczegółowe : Kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć, że :

a) uzależnienie jest konsekwencją źle wykorzystanej wolności
b) używanie narkotyków to także grzech przeciwko V przykazaniu
c) unikanie ryzykownych zachowań i rozwijanie w sobie prawdziwych wartości prowadzi do szczęścia i jest owocem dojrzałości chrześcijańskiej
d) szanowanie w sobie godności dziecka Bożego i apostołowanie o tym w świecie jest drogą realizacji powołania do świętości.

Materiały na spotkanie z młodzieżą

I. Przyczyny sięgania po narkotyki

 1. Ciekawość, niebezpieczne eksperymentowanie.
 2. „Owczy pęd" młodych ludzi ku inicjacji nikotynowej i alkoholowej.
 3. Nie traktowanie abstynenckiego (ekologicznego) modelu życia jako wartości.
 4. Łatwy dostęp do narkotyków.
 5. Poczucie przynależności do grupy.
 6. Złudna ucieczka od problemów (szkolnych, domowych, innych) - nieumiejętność ich rozwiązywania.
 7. Brak wyrobionych wartości, brak pozytywnych zainteresowań.
 8. Nieumiejętność odmawiania (asertywność).
 9. Brak prawdziwych informacji o skutkach brania narkotyków.
 10. W przypadku uzależnienia, by nie odczuwać objawów abstynencji.  

II. Narkotyki źle wpływają na:

 1. Mózg i układ nerwowy (wstrzymują dopływ tlenu do mózgu przez co obumierają szare komórki, które się nie regenerują).
 2. Serce (może spowodować zapalenie żył oraz zapalenie mięśnia sercowego).
 3. Wątrobę (może dojść do obumierania, złego funkcjonowania).
 4. Układ trawienny (wypłukują z organizmu wapń - niszczą uzębienie, powodują także wysuszenie błon śluzowych, brak apetytu i spadek wagi ciała).
 5. Szpik kostny (zanikają czerwone ciałka krwi - nie dotlenienie).
 6. Układ rozrodczy (obniżają popęd płciowy a także uszkadzają komórki rozrodcze powodują trwałe zmiany w chromosomach.

Narkotyki niszczą

 1. To co ma w młodym człowieku dojrzewać (miłość, przyjaźń, zainteresowania, wartości).
 2. Zanika instynkt samozachowawczy.
 3. Zaburzenia pamięci i logicznego myślenia.
 4. Brak wytrwałości w realizowaniu wyznaczonych celów.
 5. Trudności w nauce i pracy.
 6. Utrata hamulców moralnych.
 7. Zaburzenia emocjonalne (agresja, drażliwość).
 8. Niedostosowanie społeczne.
 9. Nieprawidłowy rozwój osobowościowy.
 10. Ryzykowne zachowania (HIV, itd.).

III. Nie będziemy zażywać narkotyków ponieważ chcemy żyć pełnią życia:

 1. Być zdrowymi i budować szczęśliwe życie.
 2. Być radosnymi i dobrze wyglądać.
 3. Rozwijać różne zainteresowania i mieć prawdziwych przyjaciół.
 4. Rozwijać się intelektualnie i dojrzewać emocjonalnie.
 5. Realizować swoje marzenia i plany oraz być potrzebnym społeczeństwu.
 6. Realizować swoje powołanie do szczęścia ponad czasowego, czyli wiecznego - ŚWIĘTOŚĆ

IV. Jak budować szczęśliwe życie (bez narkotyków)?

 1. Poznawać siebie i uczyć się akceptacji takim jakim jestem.
 2. Budować swoje życie na pozytywnych wartościach (miłość, prawda, dobroć, przebaczenie...).
 3. Szukać w życiu mimo różnych doświadczeń poczucia bezpieczeństwa.
 4. Kształtować cierpliwość  w realizowaniu planów i marzeń.
 5. Uczyć się wspólnie działać (bez uprzedzeń, z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami).
 6. Nie wstydzić się dobra, które we mnie jest.
 7. Szukać pozytywnych wzorców do naśladowania (Jan Paweł II, mój patron z bierzmowania, inni święci).
 8. Rozwijać swoje talenty i umiejętności (hobby, sport, turystyka, itd.).
 9. Ćwiczyć się w cnocie męstwa, uczyć się odmawiać i rezygnować z tego co jest złe (asertywność).
 10. Znaleźć sobie prawdziwych przyjaciół, którym zaufam i którzy będą mieli odwagę z szacunkiem zwrócić mi uwagę.
 11. Uczyć się rozwiązywać swoje problemy, korzystając także z fachowej pomocy.
 12. Dbać o swoje potrzeby duchowe, pogłębiając więź z Bogiem i rozwijając wiarę, nadzieję i miłość chrześcijańską.
 13. Traktować piąte przykazanie (nie zabijaj) jako bezkompromisowy szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Mieć także świadomość, że to przykazanie obejmuje troskę o moje zdrowie , a więc używanie narkotyków w każdej postaci jest (bezspornie) grzechem przeciwko zdrowiu i życiu.

Postanowienie nie brania narkotyków w żadnej postaci pozwoli mi być wolnym i kierować swoim życiem a także może być wsparciem dla wahających się rówieśników (świadectwo dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa)