Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej zaprasza do udziału w rocznych Kursach Formacji Biblijnej. Celem każdego kursu jest nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji, kształtowanie duchowości biblijnej oraz dostarczenie pomocy w nabywaniu umiejętności wykorzystywania Pisma Świętego w duszpasterstwie i życiu duchowym chrześcijanina.

Tegoroczne zajęcia rozpoczną się 13 października i odbywać się będą w budynku Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Szczegółowe informacje o kursach i formach zapisów znajdują się na stronie www.biblista.pl/diecezja-poznanska.

Terminarz
Formularz zgłoszeniowy