Wydział duszpasterstw, ogólnego i specjalistycznego

Przewodniczący - Biskup Grzegorz Balcerek

Referent - ks. mgr lic. Krystian Sammler

Duszpasterstwo ogólne

1. Referat prawny, dyscypliny sakramentów i sakramentaliów

Przewodniczący
Ks. kanonik dr Jan Glapiak, tel. w kurii +48 61 851-28-15

Referenci:
Ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski
Ks. dr Rafał Pajszczyk
Ks. kanonik dr Ryszard Rybak

Konsultorzy:

Mec. Andrzej Woźnicki – ds. prawa cywilnego

Mec. Mikołaj Drozdowicz - ds. prawa cywilnego

2. Referat liturgiczny

Przewodniczący
Ks. dr Krzysztof Frąszczak

Redakcja kalendarza liturgicznego - dr Krzysztof Frąszczak
Referent duszpasterstwa kantorów, scholi i chórów kościelnych - ks. prałat lic. Szymon Daszkiewicz
Referent ds. organistów - ks. dr Mariusz Białkowski
Referent duszpasterstwa ministrantów oraz lektorów - ks. mgr lic. Adam Pieckenhagen
Referent duszpasterstwa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej - ks. mgr lic. Krystian Sammler
Referent ds. zakrystianów - ks. kanonik Henryk Ogrodnik
Referent ds. muzyki kościelnej - ks. kanonik lic. Kazimierz Szachowicz

3. Referat sanktuariów i pielgrzymek

Ks. kanonik dr Jan Glapiak

4. Referat beatyfikacji i kanonizacji

Ks. dr Rafał Pajszczyk

Duszpasterstwo specjalistyczne

1. Referat duszpasterstwa małżeństw i rodzin

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, tel. +48 61 851-28-00

e-mail: drpoznan@archpoznan.pl

www: www.dr.archpoznan.pl

Przewodniczący

Ks. dr Paweł Pacholak

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego - dr Paulina Michalska

2. Referat powołaniowy

Ks. mgr Przemysław Tyblewski

3. Referat duszpasterstwa akademickiego

Przewodniczący - Biskup Damian Bryl

Duszpasterz nauczycieli akademickich - ks. dr Adam Adamski COr

Diecezjalny duszpasterz akademicki - ks. mgr Krzysztof Grześkowiak

4. Referat parafialnych rad duszpasterskich

Ks.mgr lic. Krystian Sammler

5. Referat ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich

Przewodniczący
Ks. prob. kanonik Mateusz Misiak

Rada ruchów i stowarzyszeń katolickich archidiecezji poznańskiej - ks. prob. kanonik Mateusz Misiak
Apostolat Maryjny - ks. kanonik mgr Jan Szczepaniak

Domowy Kościół, gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie - ks. mgr Robert Klemens COr

Eucharystyczny Ruch Młodych - ks. mgr Marcin Nowak
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - ks. dr Janusz Grześkowiak
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - ks. dr Adam Sikora

Katolickie Stow. Pielęgniarek i Położnych Polskich - ks. dr Adam Sikora

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - ks. mgr Tomasz Brussy
Seniorat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - ks. dr Michał Tschuschke
Klub Inteligencji Katolickiej - ks. dr Adam Kalbarczyk

Odnowa w Duchu Świętym - ks. mgr Adam Sczeniecki
Pomocnicy Matki Kościoła - ks. mgr Rafał Krakowiak
Ruch Rodzin Nazaretańskich - ks. mgr Przemysław Danielczak
Ruch Światło-Życie - ks. mgr lic. Dariusz Piasecki

Sodalicja Mariańska - ks. prałat Wojciech Wolniewicz
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski - ks. dr Adam Sikora
Stow. Rodzin Katolickich - ks. kanonik Leonard Poloch
Wspólnota "Wiara i Światło" - ks. mgr Krzysztof Stefański

Wspólnoty Żywego Różańca - ks. kanonik dr Jan Glapiak
Piesza Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę - ks. mgr Jan Markowski - kierownik, ks. mgr Łukasz Łukasik - kapelan 

6. Referat duszpasterstwa grup zawodowych i środowiskowych

Duszpasterz dzieci - ks. mgr Marcin Nowak
Duszpasterz młodzieży - ks. mgr Arkadiusz Szady
Duszpasterz kobiet - ks. mgr Krzysztof Andrzejewski
Duszpasterz mężczyzn - ks. kanonik mgr Marian Libera
Duszpasterz osób w podeszłym wieku - ks. mgr Marcin Janecki
Duszpasterz nauczycieli i wychowawców - ks. mgr lic. Piotr Kuś

Duszpasterz środowisk twórczych - ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak
Duszpasterz środków społecznego przekazu - ks. kanonik lic. Maciej K. Kubiak
Duszpasterz prawników - ks. kanonik dr Ryszard Rybak
Duszpasterz policji - ks. kanonik Stefan Komorowski
Duszpasterz celników - ks. kanonik Piotr Bydałek
Duszpasterz rzemieślników - ks. prałat Wojciech Wolniewicz
Duszpasterz cechu cukierników i piekarzy - ks. kanonik mgr Tadeusz Magas
Duszpasterz strażaków - ks. kanonik mgr lic. Rafał Czerniejewski

Duszpasterz więziennictwa - ks. kanonik Wojciech Prostak
Duszpasterz rolników - ks. kanonik mgr Sławomir Grośty

Duszpasterz bankowców - ks. kanonik mgr Mariusz Marciniak
Duszpasterz ogrodników - ks. prof. Janusz Nawrot

Duszpasterz prac. gosp. leśnej, wodnej i parków narodowych - ks. mgr lic. Roman Poźniak

Duszpasterz kolejarzy - ks. prałat Leonard Poloch
Duszpasterz pracowników energetyki i elekrociepłowni - ks. kanonik mgr Piotr Piec
Duszpasterz ludzi pracy - ks. kanonik mgr Tadeusz Magas
Duszpasterz sportowców - ks. mgr Szymon Nowicki
Duszpasterz wolontariatu - ks. mgr Tomasz Ren
Chorągiew Wielkopolskiego ZHP - ks. mgr Łukasz Konatowski

Okręg Wielkopolskiego ZHR - ks. dr Trojan Marchwiak
Duszpasterz młodzieży OHP - ks. Piotr Wąż SDB

Duszpasterz parafialnych pracowników biurowych - ks. kanonik Witold Parecki
Duszpasterz służby zdrowia - ks. dr Adam Sikora

Duszpasterz honorowych dawców krwi - ks. mgr Marcin Janecki
Duszpasterz wędkarzy - ks. kanonik mgr Waldemar Kasprzak
Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - ks. mgr Wojciech Nowicki
Kapelan Samorządowych Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Poznania - ks. kanonik mgr Rafał Pierzchała
Duszpasterz pracowników administracji - ks. dr Rafał Pajszczyk
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - ks. Jerzy Glabas SDB
Duszpasterz Katolickiego Telefonu Zaufania - ks. prof. Janusz Nawrot
Opiekun duchowy środowiska „Odrodzenie" - ks. prałat dr Paweł Deskur

Kapelan Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - ks. prałat dr Paweł Deskur
Koordynator duszpasterstwa Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Poznańskiej - ks. kanonik mgr Marek Balcer
Asystent Ruchu Czystych Serc - wakat
Kapelan Portu Lotniczego Ławica - ks. Stanisław Grzybek OMI
Duszpasterz akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu - vacat

7. Referat chorych i niepełnosprawnych

Duszpasterz chorych
Ks. mgr Marcin Janecki
Duszpasterz osób niepełnosprawnych
Ks. mgr Krzysztof Stefański
Duszpasterz niesłyszących
Ks. mgr Marcin Płóciennik
Duszpasterz niewidomych i ociemniałych
Ks. mgr lic. Konrad Zygmunt

8. Referat uzależnionych

Duszpasterz trzeźwości
Ks. kanonik mgr Paweł Pawlicki
Duszpasterz uzależnionych
Ks. mgr Waldemar Twardowski
Ks. mgr Przemysław Kompf

Egzorcyści archidiecezji poznańskiej 

Ks. Błażej Dojas

O. Dariusz Galant OMI

Ks. Eugeniusz Guździoł

O. Sergiusz Niziński OCD

Ks. Leonard Poloch 

Ks. Sylwester Robak MSF

Wszystkie