Wydział Duszpasterstw, Ogólnego i Specjalistycznego

Przewodniczący - Biskup dr Szymon Stułkowski

Referent - ks. mgr lic. Krystian Sammler

Duszpasterstwo ogólne

1. Referat prawny, dyscypliny sakramentów i sakramentaliów

Przewodniczący
ks. kanonik dr Jan Glapiak, tel. w kurii +48 61 851-28-15

Referenci:
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski
ks. dr Rafał Pajszczyk
ks. kanonik dr Ryszard Rybak

Konsultorzy:
mec. Andrzej Woźnicki – ds. prawa cywilnego
mec. Mikołaj Drozdowicz - ds. prawa cywilnego

2. Referat liturgiczny

Przewodniczący
ks. dr Krzysztof Frąszczak

Redakcja kalendarza liturgicznego - ks. dr Krzysztof Frąszczak
Referent duszpasterstwa kantorów, scholi i chórów kościelnych - ks. prałat mgr lic. Szymon Daszkiewicz
Referent ds. organistów - ks. dr hab. Mariusz Białkowski
Referent duszpasterstwa ministrantów oraz lektorów - ks. mgr lic. Adam Pieckenhagen
Referent duszpasterstwa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej - ks. mgr lic. Krystian Sammler
Referent ds. zakrystianów - ks. kanonik mgr Henryk Ogrodnik
Referent ds. muzyki kościelnej - ks. mgr Szymon Bajon

3. Referat sanktuariów i pielgrzymek

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
ks. kanonik dr Jan Glapiak

4. Referat beatyfikacji i kanonizacji

ks. dr Rafał Pajszczyk

Duszpasterstwo specjalistyczne

1. Referat duszpasterstwa małżeństw i rodzin

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, tel. +48 61 851-28-00
e-mail: drpoznan@archpoznan.pl
www: www.dr.archpoznan.pl

Przewodniczący
ks. dr Paweł Pacholak

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego - dr Paulina Michalska

2. Referat powołaniowy

ks. kanonik mgr Przemysław Tyblewski

3. Referat duszpasterstwa akademickiego

Przewodniczący - bp Szymon Stułkowski

Duszpasterz nauczycieli akademickich - ks. dr Adam Adamski COr
Diecezjalny duszpasterz akademicki - ks. mgr Michał Tomiak

4. Referat parafialnych rad duszpasterskich

ks. mgr lic. Krystian Sammler

5. Referat ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich

Przewodniczący
ks. mgr lic. Krystian Sammler

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej - ks. mgr lic. Krystian Sammler
Apostolat Maryjny - ks. kanonik mgr Jan Szczepaniak
Domowy Kościół, gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie - ks. mgr Robert Klemens COr
Eucharystyczny Ruch Młodych - ks. mgr Marcin Nowak
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - ks. dr Adam Sikora
Katolickie Stow. Pielęgniarek i Położnych Polskich - ks. kanonik dr Adam Sikora
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - ks. mgr Michał Zamelek
Seniorat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - ks. mgr Michał Zamelek
Klub Inteligencji Katolickiej - ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk
Odnowa w Duchu Świętym - ks. mgr Adam Sczeniecki
Pomocnicy Matki Kościoła - ks. mgr Rafał Krakowiak
Ruch Rodzin Nazaretańskich - ks. mgr Przemysław Danielczak
Ruch Światło-Życie - ks. mgr lic. Dariusz Piasecki
Sodalicja Mariańska - ks. prałat Wojciech Wolniewicz
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski - ks. kanonik dr Adam Sikora
Stow. Rodzin Katolickich - ks. kanonik Leonard Poloch
Wspólnota "Wiara i Światło" - ks. mgr Krzysztof Stefański
Wspólnoty Żywego Różańca - ks. kanonik dr Jan Glapiak
Piesza Poznańska Pielgrzymka na Jasną Górę - ks. mgr Jan Markowski - kierownik, ks. mgr Łukasz Łukasik - kapelan 

6. Referat duszpasterstwa grup zawodowych i środowiskowych

Duszpasterz dzieci - ks. mgr Marcin Nowak
Duszpasterz młodzieży - ks. mgr lic. Tomasz Buliński, ks. mgr lic. Arkadiusz Szady
Duszpasterz kobiet - ks. mgr Krzysztof Andrzejewski
Duszpasterz mężczyzn - ks. kanonik mgr Marian Libera
Duszpasterz osób w podeszłym wieku - ks. mgr lic. Tomasz Buliński
Duszpasterz nauczycieli i wychowawców - ks. dr Artur Filipiak
Duszpasterz środowisk twórczych - ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak
Duszpasterz środków społecznego przekazu - ks. mgr Wojciech Nowicki
Duszpasterz prawników - ks. kanonik dr Ryszard Rybak
Duszpasterz policji - ks. kanonik Stefan Komorowski
Duszpasterz celników - ks. kanonik Piotr Bydałek
Duszpasterz rzemieślników - ks. prałat Wojciech Wolniewicz
Duszpasterz cechu cukierników i piekarzy - ks. kanonik mgr Tadeusz Magas
Duszpasterz strażaków - ks. mgr Mateusz Drob
Duszpasterz więziennictwa - ks. kanonik mgr lic. Wojciech Prostak
Duszpasterz rolników - ks. kanonik mgr Sławomir Grośty
Duszpasterz bankowców - ks. kanonik mgr Mariusz Marciniak
Duszpasterz ogrodników - ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
Duszpasterz prac. gosp. leśnej, wodnej i parków narodowych - ks. kanonik mgr lic. Roman Poźniak
Duszpasterz kolejarzy - ks. prałat Leonard Poloch
Duszpasterz pracowników energetyki i elekrociepłowni - ks. prob. mgr Jacek Markowski
Duszpasterz ludzi pracy - ks. kanonik mgr Tadeusz Magas
Duszpasterz sportowców - ks. mgr Piotr Michalak
Duszpasterz wolontariatu - ks. mgr Łukasz Łukasik
Chorągiew Wielkopolskiego ZHP - ks. mgr Artur Wojczyński
Okręg Wielkopolskiego ZHR - ks. dr Trojan Marchwiak
Duszpasterz młodzieży OHP - ks. Piotr Wąż SDB
Duszpasterz parafialnych pracowników biurowych - ks. kanonik Witold Parecki
Duszpasterz służby zdrowia - ks. kanonik dr Adam Sikora
Duszpasterz honorowych dawców krwi - ks. mgr Bartosz Strugarek
Duszpasterz wędkarzy - ks. kanonik mgr Waldemar Kasprzak
Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - ks. mgr Wojciech Nowicki
Kapelan Samorządowych Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Poznania - ks. kanonik mgr Rafał Pierzchała
Duszpasterz pracowników administracji - ks. dr Rafał Pajszczyk
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - ks. Jerzy Glabas SDB
Duszpasterz Katolickiego Telefonu Zaufania - ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
Opiekun duchowy środowiska „Odrodzenie" - ks. prałat dr Paweł Deskur
Kapelan Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - ks. prałat dr Paweł Deskur
Koordynator duszpasterstwa Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Poznańskiej - ks. kanonik mgr Marek Balcer
Asystent Ruchu Czystych Serc - ks. kanonik mgr Jerzy Molewski SChr
Kapelan Portu Lotniczego Ławica - Superior Wspólnoty Domu Prowincjalnego Misjonarzy Oblatów M.N. w Poznaniu

7. Referat chorych i niepełnosprawnych

Duszpasterz chorych
ks. mgr Bartosz Strugarek
Duszpasterz osób niepełnosprawnych
ks. mgr Krzysztof Stefański
Duszpasterz niesłyszących
ks. mgr Marcin Płóciennik
Duszpasterz niewidomych i ociemniałych
ks. dr Zbigniew Knop CM

8. Referat uzależnionych

Duszpasterz trzeźwości
ks. kanonik mgr Paweł Pawlicki
Duszpasterz uzależnionych
ks. mgr Waldemar Twardowski
ks. mgr Przemysław Kompf

Egzorcyści archidiecezji poznańskiej 

ks. kanonik dr Błażej Dojas
ks. kanonik mgr lic. Eugeniusz Guździoł
o. prof. UAM dr hab. Sergiusz Niziński OCD
ks. prałat Leonard Poloch

Wszystkie