Archidiecezja Poznańska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN zapraszają na konferencję naukową: Polonia cepit habere episcopum - Początki biskupstwa poznańskiego (968–2018)

Poznań, 19–20 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad:
Muzeum Archidiecezjalne
Poznań (Ostrów Tumski), ul Jana Lubrańskiego 1

Komitet Organizacyjny:
bp Damian Bryl
prof. dr hab. Józef Dobosz
prof. dr hab. Andrzej Gulczyński
prof. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Tomasz Jasiński