Kapituła Metropolitalna czyli Katedralna przy Bazylice Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

PREPOZYT

 • Biskup Grzegorz Balcerek

 

KANONICY GREMIALNI

 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • ks. prałat mgr lic. Ireneusz Szwarc
 • ks. prałat mgr Henryk Nowak
 • ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
 • ks. prałat dr Ireneusz Dosz
 • ks. dr Jan Glapiak
 • ks. dr Ryszard Rybak
 • ks. dr Waldemar Hanas
 • ks. mgr lic. Roman Dworacki
 • ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak
 • ks. dr Adam Sikora

 

KANONICY SENIORZY

 • ks. prałat prof. dr hab. Bogdan Częsz
 • ks. prałat prof. dr hab. Jerzy Troska
 • ks. prałat mgr lic. Jan Stanisławski