Jakie były motywy życia i nadziei ojca Góry? Co w jego spuściźnie warto ocalić od zapomnienia? Co było wartością uniwersalną, do której warto się odwoływać? Jak kształtowało się jego dzieło w wymiarze edukacyjnym, duszpasterskim, artystycznym, społecznym? To pytania, na które odpowiedzi będą szukać specjaliści z różnych dziedzin.