III Wielkopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

„Twoje Słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Organizatorzy:

Magdalena Toboła, Krystyna Cuprych
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
Parafia pw. św. Józefa w Kicinie
mail: wkwb.kicin@gmail.com
strona internetowa: wkwb.weebly.com

Cele konkursu:

- poznawanie Biblii
- zachęcenie do codziennej lektury Pisma Świętego
- zdobycie wiedzy i umiejętności egzegetycznych potrzebnych w interpretacji Pisma Świętego
- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym

Zasady konkursu:

  1. Zgłoszenia szkół, które są zainteresowane konkursem, przyjmowane są mailowo do końca października 2018 r. Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej.
  2. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 50 szkół z województwa wielkopolskiego (liczy się kolejność zgłoszeń). W etapie wojewódzkim może wziąć udział maksymalnie jeden uczeń z każdej szkoły.
  3. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbędzie się w formie pisemnej w dwóch etapach. Pytania, zarówno zamknięte jak i otwarte, będą dotyczyły wcześniej ustalonych fragmentów Pisma Świętego i będą związane z tematem roku duszpasterskiego. Uczeń będzie musiał wykazać się nie tylko znajomością wyznaczonych tekstów biblijnych, ale też ich zrozumieniem i umiejętnością interpretacji. W trakcie rozwiązywania testu uczniowie nie korzystają z Pisma Świętego. Dodatkowo mogą pojawić się pytania obejmujące zagadnienia biblijne, które są omawiane na lekcjach religii w klasie IV.

I etap (szkolny):

  • nauczyciele otrzymują zestaw pytań na etap szkolny od organizatorów do końca stycznia 2019 r.  i przeprowadzają konkurs we własnym zakresie do końca marca 2019 r.
  • po przeprowadzeniu I etapu nauczyciele wyłaniają jednego najlepszego ucznia i przysyłają jego dane osobowe do organizatorów najpóźniej do końca marca 2019 r. (patrz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej)

II etap (wojewódzki):

  • odbędzie się w czasie Tygodnia Biblijnego (III tydzień po Wielkanocy) w Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, ul. Gwarna 1, 62-004 Czerwonak
  • dokładna data II etapu zostanie podana na stronie internetowej do końca września 2018 r.
  • wyniki II etapu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu tygodnia na stronie internetowej, a także zostaną przesłane mailowo do każdego z uczestników
  • uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się tydzień po ogłoszeniu wyników, dokładna data zostanie podana na stronie internetowej