Homilie Arcybiskupa Poznańskiego

Abp Gądecki: Chrońmy życie

Abp Stanisław Gądecki

Chrońmy życie. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Leszno, Nowy Dom Dziecka – 9.04.2018).

Abp Gądecki: Surrexit Christus, spes mea

Abp Stanisław Gądecki

Surrexit Christus, spes mea. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska – 31.03/1.04.2018). 

Abp Gądecki: W krzyżu miłości nauka

Abp Stanisław Gądecki

W krzyżu miłości nauka. Wielki Piątek (Katedra Poznańska – 30.03.2018).

Abp Gądecki: Chrystus jest jedynym kapłanem

Abp Stanisław Gądecki

Chrystus jest jedynym kapłanem. Msza św. Krzyżma. Wielki Czwartek (Katedra Poznańska – 29.03.2018).

Abp Gądecki: Słowo z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Abp Stanisław Gądecki

Słowo z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (Vesprém - 24.03.2018)

Abp Stanisław Gądecki. Święcenia kapłańskie u benedyktynów

Abp Stanisław Gądecki

Kapłan sługą wolności człowieka. Święcenia kapłańskie u benedyktynów (Lubiń - 21.03.2018).

Abp Stanisław Gądecki. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się

Akt zwierzenia Archidiecezji Poznańskiej Świętemu Józefowi (Poznań, Sanktuarium św. Józefa - 18.03.2018)

Abp Stanisław Gądecki. Homilia na III niedzielę Wielkiego Postu

Abp Stanisław Gądecki. Zburzcie te świątynię. III niedziela Wielkiego Postu (Katedra Poznańska - 4.3.2018)

W tych dniach w Poznaniu odbywało się I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych. Odbywało się ono w obecności ks. bp. Adama Bałabucha, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów a jednocześnie delegata ds. Duszpasterstwa Ministrantów Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Stanisław Gądecki. Kościół a polityka

Abp Stanisław Gądecki. Kościół a polityka  (Kalisz, Sanktuarium św. Józefa – 1.3.2018).

Z uwagi na liczne nieporozumienia i błędy panoszące się w przestrzeni publicznej warto wyjaśnić – właśnie tutaj w Kaliszu, w duchowej obecności św. Józefa, patrona spraw wszelkich - niektóre podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego.

Stosunek ten wymaga zastanowienia się nad czterema sprawami: nad odniesieniem się do polityki Pana Jezusa, Kościoła, duchowieństwa, wreszcie wiernych świeckich.

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post 2018

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2018 „Nawracajcie się!"

Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy słowa Chrystusa: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Te słowa są pierwszą zapisaną w Ewangelii Markowej wypowiedzią Jezusa, rodzajem uwertury do Jego publicznej działalności. Są zapowiedzią głównej przyczyny głoszenia przez niego Dobrej Nowiny.

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Środa Popielcowa, 14.2.2018

Abp Stanisław Gądecki. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Środa Popielcowa. Kolejny początek praktyki „kościołów stacyjnych" (katedra poznańska - 14.2.2018). 

W Środę Popielcową zebraliśmy się w poznańskiej katedrze, aby rozpocząć liturgiczny okres Wielkiego Postu. Ze względu na bogactwo swoich symboli Środa Popielcowa uważana jest za „bramę" Wielkiego Postu. I właśnie w takiej chwili docierają do nas ze szczególną wyrazistością słowa proroka: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie [...] serca wasze..," (Jl 2,12-13). Tak, trzeba najpierw rozedrzeć własne serce, aby przygotować się do owocnego przeżycia Triduum paschalnego, czyli trzech świętych dni: męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela.

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XXII Światowy Dzień Życia konsekrowanego, 2.2.2018

Abp Stanisław Gądecki. Duch Święty w życiu konsekrowanym. XXII Światowy Dzień Życia konsekrowanego (Katedra Poznańska – 2.02.2018).

Osoby życia konsekrowanego spotykają się dzisiaj na kolejnym, XXII już Światowym Dniu Życia Konsekrowanego. Spotykają się w kontekście nowego roku duszpasterskiego, którego tematem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dlatego – podejmując refleksję o relacji życia konsekrowanego do owego programu – nasuwają się nam niejako automatycznie trzy pytania: najpierw, jaka jest rola Ducha Świętego w narodzinach życia konsekrowanego?. Następnie – w jego dojrzewaniu? Wreszcie w ostatecznej eschatologicznej konkluzji życia konsekrowanego?

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ojciec i Nauczyciel młodzieży, 31.1.2018

Abp Stanisław Gądecki. Ojciec i Nauczyciel młodzieży. Wspomnienie św. Jana Bosko (Ląd - 31.1.2018)

Ostatni dzień stycznia jest dniem narodzin dla nieba św. Jana Bosko. Jest to dzień jednego z najważniejszych świąt salezjańskich. W tym czasie cała rodzina salezjańska gromadzi się, aby wspólnie świętować wspomnienie Ojca i Nauczyciela młodzieży. Ten dzień jest również okazją do wyrażenia naszej wdzięczności wszystkim zaangażowanym w kontynuację dzieła św. Jana Bosko, w sposób szczególny Współpracownikom Salezjańskim, animatorom Oratorium, Dobrodziejom i Przyjaciołom Seminarium w Lądzie nad Wartą, które - w duchu świętego patrona - stara się przygotować młodych mężczyzn do kapłaństwa i pracy wychowawczej w szczególności pośród młodzieży biednej i zaniedbanej pod względem wychowawczym.

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pawełki, 21.1.2018

Abp Stanisław Gądecki. Pawle, co pierwszy świata zgiełk rzuciłeś, w puszczę uchodząc. Uroczystość św. Pawła pustelnika. III niedziela zwykła B (Wągrowiec, kościół Wniebowzięcia NMP - 21.1.2018)

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy dobrze znane Jezusowe wezwanie: „Czas (kairos) się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie (metanoeite) się i wierzcie (pisteuete) w Ewangelię" (Mk 1,15). W tych lakonicznych słowach zawiera się streszczenie całej Ewangelii. A to streszczenie da się sprowadzić do dwóch zawartych w nim pojęć: czasu i nawrócenia. Czas dotyczy tego, co od nas nie zależy, nawrócenie zaś to coś, co od nas zależy.

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Nacjonalizm a patriotyzm, 17.1.2018

Nacjonalizm a patriotyzm. Słowo Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce - 17.1.2018

Z okazji „Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce” pragnę raz jeszcze zwrócić uwagę moich rodaków na niebezpieczeństwa związane z nacjonalizmem a jednocześnie na piękno patriotyzmu.

„Dzień Judaizmu” przywołuje w naturalny sposób skojarzenie z kategorią narodu i to w podwójny sposób. Z jednej bowiem strony, Biblia mówi o „narodzie wybranym”, z drugiej zaś, trudno nam zapomnieć o niemieckim narodowym socjalizmie, którego wyznawcy judaizmu byli ofiarami.

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kościół a polityka, 1.3.2018

Abp Stanisław Gądecki. Kościół a polityka  (Kalisz, Sanktuarium św. Józefa – 1.03.2018). 

Z uwagi na liczne nieporozumienia i błędy panoszące się w przestrzeni publicznej warto wyjaśnić – właśnie tutaj w Kaliszu, w duchowej obecności św. Józefa, patrona spraw wszelkich - niektóre podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego.

Stosunek ten wymaga zastanowienia się nad czterema sprawami: nad odniesieniem się do polityki Pana Jezusa, Kościoła, duchowieństwa wreszcie wiernych świeckich.