W drugiej części przewodnika dowiadujemy się, co dzieje się na początku Mszy Świętej: co to jest ołtarz, tabernakulum, miejsce przewodniczenia. Polecamy!