Terminarz spotkań i wiodąca tematyka:

12 kwietnia 2018 r.Zaczęło się w słowiańskiej PuszczyWarsztaty w Muzeum Archidiecezjalnym (Lubrańskiego 1) - mgr Agnieszka Wajroch (obowiązują wcześniejsze zapisy w Referacie Katechetycznym)

17 maja 2018 r.  –  Wychowanie do Eucharystii - mgr lic. Hanna Sołtysiak