Lista 53 biskupów pomocniczych diecezji poznańskiej

Sukcesja apostolska Biskupa Szymona Stułkowskiego:

 • bp Szymon Stułkowski (Tabalta)
 • abp Stanisław Gądecki (Poznań)
 • Józef kard. Glemp (Gniezno, Warszawa)
 • Stefan kard. Wyszyński (Gniezno, Warszawa)
 • August kard. Hlond (Poznań, Gniezno, Warszawa)
 • Aleksander kard. Kakowski (Warszawa)
 • bp Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (Włocławek)
 • bp Jerzy Józef Elizeusz Szembek (Płock)
 • abp Bolesław Hieronim Kłopotowski (Mohilev)
 • bp Mieczyslaw Leonard Pallulon (Żmudź)
 • bp Szymon Marcin Kozłowski (Łuck, Żytomierz i Kamieniec)
 • bp Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (Włocławek)
 • abp Wacław Żyliński (Mohilev)
 • abp Kazimierz Roch Dmochowski (Mohilev)
 • abp Ignacy Ludwik Pawłowski (Mohilev)
 • bp Michał Piwnicki (Łuck i Żytomierz)
 • bp Franciszek Borgiasz Mackiewicz (Kamieniec)
 • bp Kasper Kazimierz Kolumna Cieciszowski (Łuck i Żytomierz)
 • bp Andrzej Mikołaj Stanisław Kostka Młodziejewski (Poznań)
 • abp Władysław Aleksander Łubieński (Gniezno)
 • abp Adam Ignacy Komorowski (Gniezno)
 • bp Andrzej Stanisław Załuski (Kraków)
 • bp Felicjan Konstanty Szaniawski (Kraków)
 • abp Stanisław Szembek (Gniezno)
 • bp Jan Małachowski (Kraków)
 • bp Bonawentura Dobrogost Madaliński (Płock)
 • bp Jan Gembicki (Płock)
 • bp Piotr Gembicki (Kraków)
 • abp Jan Wężyk (Gniezno)
 • abp Wawrzyniec Gembicki (Gniezno)
 • bp Claudio Rangoni (Reggio Emilia)
 • Girolamo kard. Bernerio (Ascoli Piceno)
 • Giulio Antonio kard. Santorio (San Bartolomeo all’Isola)
 • Scipione kard. Rebiba (Konstantynopol)
 • ...