Abp Stanisław Gądecki mianował ks. mgr. Piotra Małeckiego dyrektorem referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej oraz archidiecezjalnym wizytatorem katechetycznym - 1.12.2020.