Adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice archikatedralnej

Serdecznie dziękuję parafialnym wspólnotom Żywego Różańca z Poznania i okolicy, którzy od 2004 roku w każdy piątek kolejno przybywają do Katedry Poznańskiej na adorację Najświętszego Sakramentu. Żywy Różaniec adoruje Pana Jezusa od godz. 12.00 do godz. 13.00.


Terminy adoracji dla poszczególnych parafii są wcześniej uzgadniane.

Wszystkie