Rok Jana Pawła II
Słuchamy Papieża

Teksty Jana Pawła II do czytania w czasie nabożeństw

 1. Jezus Chrystus (RH)
 2. Człowiek (RH)
 3. Powołanie człowieka (VS)
 4. Naśladowanie Jezusa (VS)
 5. Życie ludzkie (EV)
 6. Małżeństwo (GrS)
 7. Rodzina (GrS)
 8. Młodzież (w Poznaniu)
 9. Starsi i chorzy (List do osób w podeszłym wieku)
 10. Praca (LE)
 11. Kultura (UNESCO)
 12. Ojczyzna – patriotyzm